Submitted by Anonymous (not verified) on
Juniorer spil.jpg

Junior rekruttering- ”Aktiv Året Rundt”

En af udfordringerne for rigtig mange klubber er rekrutteringen af nye juniorer. Det vil vi i Dansk Golf Union meget gerne hjælpe klubberne med. Derfor har vi indgået et samarbejde med UC Syd om projekt Aktiv Året Rundt, læs mere her: http://www.aktivaaretrundt.dk/


Om projektet

Aktiv Året Rundt er landets væsentligste skole sundhedsprojekt med deltagelse af næsten 400.000 elever hvert år. Projektet udvikler årligt masser af ny inspiration til elever, lærere og familier. 

Der er flere ting, der gør dette samarbejde attraktivt, primært er det dog, at DGU og dermed klubberne får et direkte talerør til 98% af landets idrætslærere (ca. 19.500 idrætslærere). Dette talerør kan klubberne bruge til at gøre opmærksomme på sig selv og få skabt kontakt med lokale idrætslærere og få aftalt skoleklasse besøg i golfklubben.
Målgruppen for tilbuddet er 3.-6. Klasse, da det er på disse klassetrin, DGU ser den største effekt på tilgangen af nye medlemmer fra skolesamarbejder.

Da 2018 er første år af samarbejdet med Aktiv Året Rundt, er antallet af golfklubber, der kan komme med i tilbuddet begrænset til 25. Tilmelding vil være efter først-til-mølle princippet, så det er om at være hurtig. Tilmeldingslink nederst på siden.

 

Hvis din klub vælger at takke ja til tilbuddet, forpligter klubben sig til:

 • Hurtigt at melde tilbage med en eller flere dato/datoer for afvikling af skolearrangement (S.U 20/4 kl.12)
  Klubben bestemmer selv dato/datoer for afholdelse
  Afholdelsesdato/datoer skal være normal skoledag i 2018 (maj-juni eller i august-september)
  På dagen skal man kunne tage imod 2 hold a 20-30 elever hver. Et hold fra kl. 9-11 og et nyt hold fra 11.30-13.30

 • At stille PGA træner og eventuelle frivillige gratis til rådighed for skolerne fra kl. 9-13.30

 • At udpege en kontaktperson (gerne PGA træneren), der skal aftale de sidste detaljer for klassebesøget med en lokal idrætslærer.

 

Dansk Golf Union forpligter sig til, at:

 • Udarbejder en skabelon til det vigtige opfølgende materiale eleverne skal have med hjem, når de har været på besøg i klubben.
 • Udarbejde lærermateriale, der forbereder lærerne på at besøge en golfklub
 • Sikre god kommunikation mellem Aktiv Året Rundt og idrætslærerne

 

Skulle klubben vælge at takke ja til at være en del af Aktiv Året Rundt, er der ikke en garanti for at der bliver tilmeldt skoleklasser til klubbens tilbud. I værste fald får klubben besked fra DGU en uge før arrangementet skulle være afholdt med en aflysning.

 

Tilmelding

Hvordan tilmelder I jer til arrangementet?

Som sagt er antallet af golfklubber, der kan komme med i tilbuddet begrænset til 25. Tilmelding vil være efter først-til-mølle princippet, så det er om at være hurtig.

Klik på linket nedest på siden og udfyld mini-skema senest fredag den 20. april.
 

Er der spørgsmål til ovenstående, er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte undertegnede for yderligere information.

Vi håber at jeres golfklub vil benytte denne gode mulighed.

 

Kontakt

Michael Jürgensen
Udviklingskonsulent

Telefon +45 43 26 27 34  Mobil +45 24 41 27 34 Mail: mij@dgu.org