Ungdom

Medlemsdata - Tallene bag

Hvorfor er data vigtig og hvordan kan man bruge det? 

Data er værdifuldt som grundlag for det store arbejde med børne- og ungegolf. Det kan bruges, når vi skal vurdere vores setup, initiativer og i det hele taget vores produkt og udviklingspotentialer. 

Der findes forskellige data: national data og klubspecifik data. Heri findes viden, som er uundværlig. Vi vil kort belyse noget af den vigtigste databaserede viden her, samt forsøge at skitsere nogle af de måder, man kan bruge data i sit arbejde, men det er ikke en udtømmende liste. 

Søger I en bestemt type data, som I ikke har adgang til, kan I altid række ud til os i DGU. Vi vil meget gerne være behjælpelige, hvis vi kan.  

Nedenfor kan I finde mere om:

 • Generel data om børn og unge i golf
 • Data fra medlemsdatabasen
 • Data på turneringsdeltagelse
 • Juniorernes input - Juniorundersøgelsen

 

Generel data om børn og unge i golf

Juniorudvikling på landsplan

Vi er den seneste årrække gået tilbage på både antallet og andelen af børn og unge i dansk golf. Denne tendens er vi selvfølgelig rigtig kede af, og derfor er området også højt prioriteret hos DGU. 

I kan dykke ned i udviklingen på klubniveau på denne side 

Juniorer fordelt på alder i 2023

Grafen her viser juniorerne fordelt på alder i 2023. Den største vækst findes hos børn under 10 år. Denne gruppe er vækstet med 50% siden 2019 – Det er vigtig viden, da vi generelt er gået tilbage i antallet af juniorer i denne periode. Denne viden kan man særligt bruge, når man som klub skal beslutte sig for, hvilke rekrutteringsindsatser man vil satse på. Det er udtryk for en tendens i samfundet, hvor yngre børn, i højere grad end alle andre aldersgrupper, er involveret i foreningsidræt, hvorfor det er et godt tidspunkt at få dem ind i golfsporten.

Hvem melder sig ud? 

80% (1506) ud af alle udmeldte har et handicap over 36, og 63 % stopper inden for de første 2,5 år de går til golf. Når vi ser på alderen, er denne ikke afgørende for, om man melder sig ud. Det er rigtig værdifuld viden, da det indkapsler en gruppe, som vi skal være særligt opmærksomme på, ift. at øge fastholdelsen i sporten.

Hvem er de? Det er:

 • Dem som ikke er blevet en del af fællesskabet
 • Dem som vi ikke rigtig har lært at kende
 • Dem som kun er der 2 sæsoner
 • Dem som har svært ved golf
 • Dem som ikke er kommet på stor bane
 • Dem som ikke er kommet ud og spille turneringer

 

For dem er træningen, vejen til stor bane, kommunikationen og i det hele taget modtagelsen vigtig. Det giver rigtig god mening at fokusere ekstra meget på produkt set fra perspektivet handicap 36 og op. 

 

Klubspecifik data 

Data fra medlemsdatabasen

Brug jeres liste over børn og unge i klubben, som kan trækkes fra Golfbox. Sørg for at inkludere mange relevante oplysninger om hver person, f.eks. alder, handicap, banetilladelse og medlemskabets varighed. Tilføj også jeres egen viden om deres deltagelse i træning og turneringer.

Hvad kan medlemslisten bruges til? 

Når I vil sikre, at I har et produkt til alle målgrupper, skal I have listen med juniorer foran jer. Overvej hvilket produkt, der passer til hvilke børn. Skal Mathias på 9 år flyttes til ungdom 1 for at matche hans sociale fællesskab eller hans træningsbehov? Hvem skal spille hvilke turneringer, og har I aktiviteter for alle grupper? Kan I lave en årskalender for alle børn og unge?

En anden ting, I kan bruge denne liste til, er at lave en status på, hvilke børn I ser til træning, turneringer og aktiviteter. De børn, I ikke ser, er dem, der er risiko for at miste. Tag fat i dem personligt. Spørg nysgerrigt til, hvorfor I ikke har set dem et stykke tid. Invitér dem til at være med. Spørg, om der var noget, de kunne tænke sig, som ville gøre det sjovere for dem at gå til golf. Denne opgave kræver tid, og vi opfordrer til, at den prioriteres og udføres flere gange i løbet af sæsonen. Den er vigtig, da der er gode input at hente, og det er afgørende ift. fastholdelse. 

Se også gerne listen igennem ift. udvikling. Har I børn, der har været medlem i lang tid, som endnu ikke har banetilladelse? Hvordan kan I hjælpe disse børn videre i jeres setup, og har I det rigtige setup, der hurtigt integrerer børnene i sporten og spillet?

Data på turneringsdeltagelse

Vi anbefaler, at I har et overblik over, hvor stor en andel af jeres børn og unge, der spiller turneringer og opfordrer til at I hjælper med at dette bliver en naturlig del af at gå til golf - for så mange som muligt. Hos DGU kan I få information om andelen af turneringsaktive i jeres klub ved nationale turneringer i regi af DGU og distrikterne. I kan også få viden om, hvor mange runder jeres aktive turneringsspillere i gennemsnit spiller om året. 

Juniorernes input - Juniorundersøgelsen

Vi kan kun opfordre til at I inddrager juniorernes egne erfaringer og ønsker i jeres datagrundlag. På den måde kan I bedre sikre, at I laver de ting, som de efterspørger. Brug f.eks. juniorundersøgelsen til dette. 

Tilføj meget gerne egne spørgsmål, så de input, I får, bliver så specifikke som muligt. Med juniorundersøgelsen får I også mulighed for dels at benchmarke jeres produkt mod andre klubber, men særligt at følge udviklingen i jeres eget produkt, fra år til år, så I forhåbentlig kan se effekten af jeres initiativer og udviklingspunkter. 

Lav også meget gerne specifik evaluering af særlige aktiviteter eller indsatser, der har stor betydning, f.eks. i forbindelse med rekrutteringsaktiviteter. På den måde kan I lære af jeres aktiviteter fra gang til gang. Hav gerne fokus på: 

 • Konverteringstal
 • Evaluering 
 • Kontaktoplysninger