Submitted by Anonymous (not verified) on

Ny Lokal Regel fra 2017

Se pdf med gennemgang af ny regel

R&A udtaler "I de sidste mange år, som en del af R&A og USGA's regelmoderniserings initiativ, har vi overvejet straffen for en bold, der uforsætligt flyttes på greenen

Begge instanser er enige om, at det var nødvendigt at få ændret reglerne, og besluttede, at i dette særlige tilfælde var det vigtigt at handle nu, gennem en Lokal Regel, i stedet vente på det næste samlede sæt af revisioner af golfreglerne."

DEN ANBEFALEDE LOKALE REGEL I SIN FULDE ORDLYD:

 

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.

Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

 

DANSK GOLF UNIONS ANBEFALING OG GODKENDELSE

DGU har som R&A, USGA og alle større internationale tours valgt at inkludere den nye Lokale Regel i alle DGU turneringer fra 2017.

DGU anbefaler ligeledes alle danske klubber at inkludere den nye regel i deres Lokale Regler for 2017, således reglerne 18-2, 18-3 og 20-1 modificeres for alt spil på banen.

Indføres den Lokale Regel i klubbens Lokale Regler som DGU har godkendt i 2016, kan dette gøres uden yderligere godkendelse fra DGU, og de udvidede Lokale Regler vil således stadig være godkendt af DGU (såfremt der ikke er foretaget yderligere ændringer).

Skulle der opstå pladsmangel (fx i forbindelse med Lokale Regler på scorekortet) kan en forkortet version undtagelsesvis bruges:

 

Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:

Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.

Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.

 

Bruges en forkortet version bør den fulde ordlyd dog stadig være tilgængelig for spillere og komitéer som hjælp til at håndtere tvivlsspørgsmål.

 

INFOGRAFIK TIL MEDLEMMERNE

Som hjælp til at informere klubbens medlemmer kan denne infografik gøres tilgængelig på klubbens hjemmeside mm.