Submitted by llc on
Unge på golfbanen

PGA og DGU afholder Landsseminar om børne- og ungdomsgolf

Det er med stor glæde, at vi annoncerer åbningen af tilmeldingen til Landsseminaret for alle, der er engageret i børne- og ungdomsgolf!

Børne- og ungdomsgolf er en værdifuld del af vores sport, men desværre har vi set en nedadgående trend i antallet af unge golfspillere. Vi er fast besluttede på at ændre denne udvikling, og derfor er vi stolte af at præsentere en helt ny strategi for børne- og ungeområdet.

Denne strategi er resultatet af et banebrydende samarbejde mellem PGA og Dansk Golf Union og har det overordnede mål at tiltrække flere børn og unge til golfsporten.

I samarbejde med PGA har vi udviklet et spændende program, der er baseret på den nye strategi. 
Programmet for dagen ser således ud:

Kl. 08.30
Åbner vi dørene, hvor du lader dig registrere og der er morgenkaffe og mingling

Kl. 09.00
Velkomst og ramme for dagen - PGA og DGU

Kl. 09.15
PGA og DGFU's nye børne- og ungestrategi
Miljøet i golfklubben er altafgørende for, at børn, unge og familier vælger golf til. Et historisk samarbejde mellem PGA og DGU har resulteret i en ny børne- og ungestrategi, som netop fokuserer på at skabe de bedste miljøer i flest mulige klubber i Danmark. Vi vil indlede dagen med en præsentation af vores nye børne- og ungestrategi og tage dig med gennem strategiens vigtige elementer, som hver især bidrager til at skabe et godt produkt for alle børn og unge i golfklubberne. En af strategiens vigtige elementer er træning, som vi vil belyse fra flere forskellige vinkler i løbet af dagen.

Kl. 10.30
"Perspective for a quality sport environment" - André Lachance
Med sin inspirerende måde at fange sit publikum vil André med udgangspunkt i anerkendte teorier og modeller præsentere sit syn på, hvordan vi skaber kvalitet og succesoplevelser i miljøerne omkring børn og unge. Oplægget vil belyse vigtigheden af at indrette træningsmiljøer ud fra et langsigtet perspektiv og hvordan vi som både ansatte og frivillige kan støtte op om dette og dermed øge kvaliteten og fastholdelsen af flere børn og unge.

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 12.45
"Et motiverende golfmiljø - en workshop om hvordan du skaber sammenhæng mellem viden og hverdagspraksis i golfklubben" - Niels Grinderslev
I sit daglige virke arbejder Niels med "oversætte" akademisk viden til praksisnære anbefalinger. Han vil i sit oplæg præsentere sin viden og erfaringer vedrørende motiverende idrætsmiljøer og efterfølgende inviterer os til workshop, med det formål at få os til at reflektere over hvordan vi helt konkret kan arbejde med denne viden i praksis. Der skal videndeles, udveksles erfaringer og lyttes, når Niels lægger op til debat med velkendte emner og dilemmaer fra dagligdagen golfklubben.

Kl. 14.00
Gruppeoplæg - session 1
Vi deler salen op i to grupper. Efter Pausen bytter alle.

"The important role of the coach in the athlete development pathway" - André Lachance
André vil, med udgangspunkt i sit oplæg tidligere på dagen, stille skarpt på rollen som træner og hvordan vi gennem denne rolle kan skabe træningsmiljøer fyldt med kvalitet og succesoplevelser for alle.   

"Mere kvalitet i træningen" - Rasmus Rolighed Jepsen og David Dickmeiss
Rasmus og David inviterer os indenfor i deres hverdag, hvor de vil belyse, hvordan vi opnår højere kvalitet i træningen af børn og unge. Dette gennem de øvelser vi vælger og hvordan man derigennem skaber en god træning på både hold- og individuelt niveau. De vil berøre samspillet mellem træning af teknik, skills og spil og hvordan man som både PGA- og hjælpetræner navigerer i dette arbejdsfelt. 

Kl. 14.50
Pause

Kl. 15.10
Gruppeoplæg - session 2

Kl. 16.00
Distriktssession
I denne session får du mulighed for at møde de frivillige i dit distrikt, som hver især lægger mange timer i arbejdet med at skabe gode oplevelser lokalt for børn og unge. Vi ønsker at lade store dele af strategien forankres lokalt, hvorfor distrikterne spiller en helt central rolle. En af de store styrker ved at forankre store dele af strategien på distriktsniveau er den lokale tilstedeværelse og de netværk, der skabes blandt klubber i hinandens nærområde.

Du får i denne session mulighed for at høre om distriktets fremtidige rolle og om planerne for 2024 i dit distrikt. Du kan blandt andet høre om nye udvalgs- og træneruddannelser, distriktsmøder og hvordan vi fremadrettet kan bruge de gode relationer lokalt i det enkelte distrikt.  

Kl. 16.45
Afrunding og tak for i dag

 

Dette seminar er en del af PGA's årlige trænerseminar, og det er vigtigt at bemærke, at alle PGA-trænere og PGA-elever skal tilmelde sig direkte til PGA.

Landsseminaret finder sted på Comwell Kolding søndag den 14. januar 2024 kl. 09.00 - ca. 17.00, og tilmeldingsfristen er den 14. december 2023.

Med mange spændende initiativer på vej, ser vi frem til at byde jer velkommen! Vi opfordrer klubberne til at deltage ved at sende mindst én repræsentant ud over jeres trænere til seminaret.

PGA og DGU ser frem til stor deltagelse på Landsseminaret og del gerne denne vigtige begivenhed med hele Golfdanmark.

Dato 14.01.2024 - 14.01.2024
Tid 09:00 - 17:00
Sted Comwell Kolding
Tidsfrist 14.12.2023
Pris 900 kr.
Dato Tid Sted Tidsfrist Pris
14.01.2024 - 14.01.2024 09:00 - 17:00 Comwell Kolding 14.12.2023 900 kr.

Trænertilmelding

Trænertilmelding

Vær opmærksom på at trænere skal tilmelde sig direkte til PGA
Læs mere om PGA tilmelding her

Program for dagen

Program for dagen

Kontaktperson i Dansk Golf Union

Christian Møller
chm@dgu.org