Submitted by Anonymous (not verified) on
Ungdom_DK2020.jpg

Vigtige deadlines i Danmarksturneringen lige nu

I Danmarksturneringen er der 3 vigtige deadlines på vej:

  • Indberetning af ‘Valgfrie teesteder’ - deadline 8. marts

  • Indberetning af holdkaptajn info - deadline 1. april, men meget gerne før

  • Udsendelse af orienteringsmail til modstanderhold - deadline 16. april

Nedenfor kan du læse mere om hver enkelt deadline, finde links til indberetningsformularer samt en word-skabelon til orienteringsmailen. 

Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på i det efterfølgende, er du altid meget velkommen til at tage kontakt til turnerings- og udviklingskonsulent, Tanja Lewis (taw@dgu.org)

 

Valgfrie Teesteder - deadline 8. marts

Hvem skal indberette dette?

Det skal den i klubben, der har styr på hvilke teesteder jeres hold i Danmarksturneringen skal spille fra. Det kan f.eks. være klubbens sekretær, eliteudvalgsformand, manager eller pro. 

Skal alle klubber indberette valgfrie teesteder?

Nej, der skal kun indberettes valgfrie teesteder, hvis der spilles fra teesteder, der ligger UDENFOR intervallet for standard teestederne. 

Hvor kan jeg læse mere om intervallet for standard teesteder?

Læs mere om standard teesteder i Turneringsbetingelserne under punkt 3:

Teesteder for herrerækken

Teesteder for damerækken

Teesteder for ungdomsrækken

Teesteder for senior, veteran og superveteranrækken

 

Hvad sker der, hvis vi overskrider deadline for indberetningen d. 8. marts?

Så skal jeres hold spille fra standard teestederne.

 

Indberet valgfrie teesteder via dette link

 

Holdkaptajn info indberetning - deadline 1. april

Hvem skal indberette dette?

Det skal den i klubben, der har eller som kan få styr på, hvem der skal være holdkaptajn for jeres hold i Danmarksturneringen. Der skal indberettes navn, mailadresse og meget gerne tlf. nummer på samtlige holdkaptajner.

Hvad gør vi, hvis vi mangler et navn eller to?

Så starter I med at indberette dem I har og følger op med de sidste, så snart de er kommet på plads. Jo før vi får kontakt information på jeres holdkaptajner, jo bedre - men senest 1. april skal alle være indberettet.

Hvad skal holdkaptajn informationen bruges til?

Den bruges til:

  • At sende vigtig information vedr. Danmarksturneringen fra DGU direkte ud til de tilmeldte holds holdkaptajner

  • At jeres modstanderhold kan få kontakt med jer i forbindelse med evt. spørgsmål eller beskeder, de gerne vil give til jer.

  • At udsende en verificeringsmail, når I har spillet en holdkamp, hvor I kan gennemse at resultatet stemmer inden I godkender det elektronisk

Hvad sker der, hvis vi overskrider deadline for indberetningen d. 1. april?

Så får I ikke den information, som I skal bruge i rette tid. 


Indberet holdkaptajner via dette link

 

Udsendelse af orienteringsmail til modstanderhold - deadline 16. april

Hvad er en orienteringsmail?

Det er en mail, der informerer jeres modstanderhold om de generelle forhold, I kan tilbyde, når de kommer på besøg hos jer. Derudover skrives information om hvilke teesteder og evt. sløjfer, der spilles fra.

Læs mere om hvilke informationer, der skal med i orienteringsmailen under punkt 1.12: Værtsklubbens ansvar og download og brug evt. denne word skabelon som inspiration:

Orienteringsmail - Word skabelon


Hvem skal sende mailen og hvem skal den sendes til?

Det skal den i klubben, der kan skabe et samlet overblik over de generelle forhold og de mere specifikke betingelser, der gør sig gældende, når klubben får modstanderhold på besøg. Det kan f.eks. være klubbens sekretær, eliteudvalgsformand, manager eller pro. 


Hvad sker der, hvis vi overskrider deadline for fremsendelse af orienteringsmailen d. 16. april?

Først og fremmest stiller I jeres modstanderhold ringere, hvis de selv skal til at hive fat i jer for at indhente relevant information om forholdene i jeres klub. Dernæst kan I kun spille fra valgfrie teesteder, hvis dette accepteres af modstanderne. 

Men essensen er, at det er en del af den ‘bundne opgave’, når man har hold med i Danmarksturneringen og det er ikke god stil, hvis man som klub ikke får det på plads inden deadline.