Submitted by Anonymous (not verified) on

Dækning ved elektronisk indbrudstyveri

Klubberne skal være opmærksomme på, at de er forsikret via de kollektive forsikringer hos DIF.

Læs mere på www.idraettensforsikringer.dk


Det er en betingelse, at netbanken er tilknyttet sikredes CVR. nr. Er der flere sikrede på policen, er det en betingelse, at den enkelte netbank er tilknyttet en af disse sikredes CVR. nr.


Klubberne kan orientere sig om betingelserne for dækning i Erhvervs- og Produktansvarsforsikring incl. Retshjælp og Netbanksdækning policen her (pdf)

Læs tidligere Klubnyt-omtale af elektronisk indbrudstyveri her


Ved spørgsmål kontakt:

Lykke Lilly Johansen

Tlf. 43262706

Mail: ljh@dgu.org