Submitted by lfi on
Banedrift Forskning Ukrudt Golf

Dansk forskning i svampesygdomme

 

Forebyggelse af angreb af udvintringssvampe på golfgreens

Der blev i sommeren 2000 anlagt to forsøg på golfgreens for at undersøge om mikronæringstoffer kobbersulfat, mangansulfat og jernsulfat samt det mikrobiologiske svampemiddel Binab TF kan være et alternativ til bekæmpelse med det kemiske middel Sportak EW. Forsøgsarealerne blev kunstigt inficeret med sneskimmel og et kraftigt angreb udviklede sig i løbet af november og december måned.

Resultaterne af begge forsøg viste klart at kun Sportak EW var i stand til at give en effektiv bekæmpelse af sneskimmel. Af mikronæringstofferne fandtes kun en virkning af kobbersulfat, der vurderes mere at være på grund af kobbers kendte fungicidvirning end på grund af gødningsvirkningen. Der kunne ikke konstateres nogen positiv effekt af Binab TF, og tilsætningen af ammoniumsulfat, som anbefales af producenten, gav i disse forsøg en negativ effekt på grund af svidningseffekten.

 

Link til rapport

Pythium i golfgreens

Rød tråd & Pink patch

Møntplet /Dollar spot 

Antraknose i golfgreens

Hekseringe

Ringe i græsplænen