Submitted by Anonymous (not verified) on
pengesedler.jpg

Der er flere millioner kroner i DIF og DGI’s foreningspulje som skal uddeles i år

Formålet med DIF og DGI’s foreningspulje er at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne. Fællesskaber, hvor helt almindelige danskere i hele landet mødes året rundt, får demokrati og deltagelse ind under huden, oplever glæden ved idræt, lærer hverdagens sociale normer og knytter bånd til andre på kryds og tværs af alle øvrige skel. Med andre ord: det, som forgår dagligt i de danske golfklubber.

Der er i dag en del golflubber i hele landet som allerede har søgt denne pulje. Nogen har fået bevilliget midler og andre har ikke. Det er naturligvis vigtigt at indholdet af ansøgningen stemmer overens med rammerne for puljen. Men da der tages hensyn til en jævn fordeling af puljens midler på tværs af landet, til forskellige idrætter og forskellige typer af foreninger, vil vores anbefaling være, at søge denne pulje og at gøre det hvert år så længe puljen eksisterer. Et afslag kan skyldes andre hensyn end indholdet af ansøgningen. Vi giver gode råd til ansøgningen herunder.

Læs mere om foreningspuljen og hvordan du søger her: https://www.dif.dk/da/forening/stoette

 

Hvor meget udloddes?

Der er som udgangspunkt tre niveauer for ansøgninger til puljen.

0-25.000 kr.
25-100.000 kr.
100.000 kr. og derover

Dokumentationskrav for ansøgninger stiger i forhold beløbsstørrelse, men udgangspunktet er, at det skal være let at lave ansøgningen.

 

Gåde råd til ansøgningen

Realistisk og mådeholden: Vær bevidst om, at puljens midler skal komme mange mennesker til gode, og at langt størstedelen af bevillingerne vil være i kategorien op til 25.000 kr. For at komme i betragtning til større bevillinger skal ansøgere i kraft af deres ansøgning og medlemstal vise, hvordan det er realistisk og meningsfuldt i den enkelte forening af gennemføre det skitserede projekt/initiativ.

Målrettet og afgrænset: Søg kun til ét projekt/initiativ og læg hovedvægten i ansøgningen på det enkelte projekt/initiativ frem for foreningens virke som helhed. Uagtet at den enkelte idrætsforening kan have mange interessante aktiviteter, er det det enkelte målrettede og afgrænsede projekt/initiativ, der vil ligge til grund for sagsbehandlingen af ansøgningen.

Konkret og præcist: Vær så detaljeret, konkret og præcis som mulig i beskrivelsen af de til projektet/initiativet knyttede budgetposter.

Egen investering og forankring: Vis hvordan foreningen selv vil være med til at løfte projektet/initiativet ved at lægge egne midler, timer eller andre ressourcer i realiseringen. Beskriv gerne, hvordan projektet/initiativet kan skabe en positiv forandring i foreningen på langt sigt.

Samarbejde og deling: Beskriv eventuelle samarbejdspartnere i form af foreninger, skoler eller andre, der måtte være involveret. Beskriv gerne, hvordan det skitserede projekt/initiativ og erfaringerne derfra kan komme andre foreninger til gode.

 

Hvad kan støttes?

Midlerne skal være med til at skabe udvikling i idrætsforeningerne: Det betyder, at DIF og DGI’s foreningspulje vil prioritere at støtte ansøgninger fra foreninger, der fokuserer på udvikling (nye aktiviteter, samarbejder, målgrupper, kompetencer, etc.) frem for traditionel drift.

 • Særlige indsatser for at få flere danskere idrætsaktive og derved flere nye medlemmer
 • Samarbejde med andre organisationer
 • Særlige målgrupper som f.eks. Diabetikere, Juniorer, Ældre Sagen, Paragolf osv.
 • Udvikling af golfklubben og give ansatte og frivillige nye kompetencer
 • Nye aktiviteter i golfklubben

 

Hvad støttes ikke?

DIF og DGI's foreningspulje yder ikke støtte til:

 • Færdige projekter og allerede foretagne investeringer
 • Rene elitesatsninger
 • Faste driftsmæssige udgifter, såsom trænerløn/-honorar, halleje og turneringsgebyr
 • Kontingentdækning eller -reduktion
 • Sportsrejser eller sociale udflugter
 • Personligt/individuelt ejet udstyr