Submitted by Anonymous (not verified) on
Sepåhcp.png

Det nye handicapsystem imødeses med spænding

Golfspillerne imødeser med spænding, at vi overgår til det nye handicapsystem fra januar 2021.

På fire online-kurser i august og et ekstra i september klædes klubbernes handicapudvalg på til at administrere det nye handicapsystem. Ved udgangen af september vil knapt 90% af klubberne have deltaget på kurserne.

Det betyder, at I i klubben gerne skulle være klar til at svare på de fleste af medlemmernes spørgsmål, når kampagnen for at udbrede medlemmernes kendskab til handicapsystemet intensiveres i september.

Kampagnen bliver en kombination af direkte kommunikation fra Dansk Golf Union til spillerne og opfølgende aktiviteter i klubberne. 

DGU kommunikerer direkte til spillerne via f.eks. Golf.dk og bladet Dansk Golf, mens der inden udgangen af september vil være diverse undervisningsmateriale til rådighed for klubberne i form af Powerpoint-præsentationer til indslag på klubaftener, nyt materiale til begynderne, online-kurser for alle niveauer af interesse, m.m. 

Materialer vil kunne hentes fra DGUs hjemmeside, og der kommer nærmere besked, når disse er til rådighed.

For alle (spillere som frivillige i klubben), som gerne selv nu vil gøre sig klogere på det nye handicapsystem, har vi gjort et online kursus tilgængeligt via vores hjemmeside. 
 

LINK TIL ONLINE-KURSUS
 

Kurset vil også blive gjort tilgængeligt på Golf.dk, direkte henvendt til golfspillere. 

I den elektroniske udgave af Dansk Golf, som i dag torsdag er sendt til alle danske golfspillere, bliver der teaset for det nye handicapsystem med en podcast samt ovennævnte kursus. 

Vi har i Dansk Golf oplyst, at hvis man som golfspiller har yderligere spørgsmål, så skal man således henvende sig til handicapkomitéen i sin klub:
 

- Vi har brugt de seneste måneder på at klæde handicapkomitéerne på, og de er nu i stand til at svare på spørgsmål, siger Nick Hüttel, der er handicapkonsulent i Dansk Golf Union.


Dog har vi også - for at beskytte klubbernes handicapkomiteer og sekretariater mod for mange spørgsmål - henstillet til, at man venter med spørgsmål til midt i september, hvor det via GolfBox vil være muligt at få simuleret, hvad spillerens handicap ville være, hvis vi gik over til det verdensomspændende handicapsystem lige nu.

Vi håber på, at denne visning af spillernes egne data vil afklare de fleste spørgsmål. 

DGU vil inden da udgive vejledninger samt en FAQ som hjælp til at svare på de spørgsmål, der alligevel måtte komme.