Submitted by Anonymous (not verified) on
Repmøde2019_birdsview.png

DGU’s Repræsentantskabsmøde forventes afholdt d. 20. juni - Temamødet er aflyst

29. april 2020
 

DGU’s Repræsentantskabsmøde forventes afholdt d. 20. juni kl. 9.30 på Comwell Korsør - Temamødet er aflyst


Dansk Golf Unions ordinære repræsentantskabsmøde blev d. 12. marts udskudt på ubestemt tid grundet corona-virussen. Det er fortsat uvist, hvornår større forsamlinger bliver tilladt og det forventes at næste udmelding fra myndighederne i forhold til forsamlingsforbuddet bliver d. 10. maj.

I perioden hvor DGU’s repræsentantskabsmøde ikke kan afholdes agerer DGU’s bestyrelse som forretningsministerium, dvs. der tages ingen beslutninger, der ikke er budgetmæssig eller politisk dækning for. Ligeledes opkræves foreløbig samme kontingent som i 2019.

 

DGU ser tre scenarier for afholdelse af det udskudte repræsentantskabsmøde.

  1. Hvis forsamlingsforbuddet gør det muligt, afholdes repræsentantskabsmødet d. 20. juni, med fuld deltagelse af repræsentantskabet (to repræsentanter pr. klub)

  2. Hvis forsamlingsforbuddet ikke gør det muligt med fuld deltagelse d. 20. juni, begrænses deltagelsen til én repræsentant pr. klub

  3. Hvis forsamlingsforbuddet ikke gør det muligt at afholde repræsentantskabsmødet med én repræsentant pr. klub, udskydes afholdelsen fortsat.

 

Alle scenarier er afstemt med DGU’s jurist og den forventede dirigent på repræsentantskabsmødet.

DGU følger myndighedernes udmeldinger og vil, når det er muligt, melde ud om det valgte scenarie for afholdelsen af repræsentantskabsmødet.

 

Vi gør samtidigt opmærksom på, at DGU’s Temamøde 2020 er aflyst.

 

På bestyrelsens vegne
Lars Broch Christensen
Formand