Submitted by Anonymous (not verified) on
Holdturneringen2021_0001_Holdturneringen5.jpg

Et slag for Holdturneringen

Holdturneringen er sammen med Danmarksturneringen DGU’s to holdturneringer. Begge turneringer er i de seneste år blevet udviklet i en retning med mere synergi imellem dem. De er bygget ens op med puljer af 3-4 hold, som gennem sæsonen møder hinanden på ude- og hjemmebane. Vinderne af de forskellige puljer spiller i slutningen af sæsonen finalespil og for Danmarksturneringens vedkommende også oprykningsspil.

Som det fremgår af de hold der i år er nået til finalen i Holdturneringen er det en fantastisk turnering at være en del af, uanset hvor i landet man bor. Vi er glade for at have hold med fra alle steder i landet og synes det er fantastisk at vi kan afvikle en turnering for hele landet.

Vi vil meget gerne have rigtig, rigtig mange hold med i Holdturneringen fremover (mange flere end vi har på nuværende tidspunkt), og ønsker at slå et slag for at alle klubber tænker den ind i deres overordnede planlægning af den kommende sæson. Det er en fantastisk turnering for juniorer at være en del af. De får lov at spille en masse golf, på baner i nærområdet, de får lov at repræsentere klubben og de får lov at blive en del af et hold, hvor man trygt kan spille turneringsgolf. Den øgede synergi mellem de to store turneringer håber vi også gør det attraktiv for klubberne at få en masse hold med i Holdturneringen. Det er muligt at introducere sine juniorer til holdspil helt fra deres spæde golfkarriere, fordi man kan deltage allerede når man har et hcp. på 53,9. Og tænk engang, hvis man kan følge en juniorspiller på vej, helt fra Holdturneringen til engang år ude i fremtiden at spille på klubbens bedste hold i Danmarksturneringen.


Holdturneringen i 2022

Vi har til den kommende sæson forsøgt at gøre det endnu nemmere at sammentænke de to turneringer, da vi har åbnet op for tilmeldinger til hhv. Holdturneringen og Danmarksturneringens kvalrækker på samme tid. Vi vil derfor opfordre alle klubber til at få styr på hold til begge turneringer på samme tid. Det er meget muligt at det er forskellige personer i klubben, der sidder med ansvaret, f.eks. et eliteudvalg og et juniorudvalg, men vi håber at I også vil benytte lejligheden til at øge synergien mellem afdelingerne. Og hvis ikke lige tilmeldingen til den ene turnering falder på dit bord, at du måske vil opfordre og huske dine med-frivillige på at de skal huske tilmeldingen.

Det er helt afgørende at vi får juniorerne ud og spille turneringer, hvis vi vil bevare dem i golfsporten i mange år og hvis vi vil hjælpe dem til at blive gode golfspillere.

Når vi spørger juniorerne svarer 82% nemlig at de ønsker at spille flere turneringer.

 

Tilmeld hold til Holdturneringen 2022 her

 

Tilmeld hold til Danmarksturneringen 2022 her