Submitted by Anonymous (not verified) on

Få del i 1,5 millioner kroner

Efter en pause sidste år er "Aktiv af natur" på banen igen i 2017. Partnerskabet mellem VELUX FONDEN og Friluftsrådet støtter ældres frivillige indsats for et aktivt friluftsliv og gode oplevelser i naturen til glæde for både dem selv og andre.

Så mobiliser en gruppe af klubbens ældre og søg om støtte til netop jeres natur- og friluftsprojekt. Hvert projekt kan støttes med op til 70.000 kroner og det er muligt at opnå 100% finansiering.

Der er flere golfklubber, som tidligere har modtaget støtte fra puljen. Læs mere om dem, ansøgningskrav samt ansøgningsskema på "Aktiv af natur's" hjemmeside: http://aktivafnatur.dk. Fristen for at indsende ansøgninger er 1. juni 2017.
Dansk Golf Union står gerne til rådighed med rådgivning om "Aktiv af natur".

 

Kontakt:

Thomas Jepsen
Mobil 5116 2695
Mail thj@dgu.org