Submitted by Anonymous (not verified) on
Sociale_medier.jpg

Facebook-sider – golfklubbers ansvar

EU-Domstolen har den 5. juni 2018 afsagt en dom om bl.a. dataansvaret for såkaldte fansider på Facebook. Fansider er den type sider, som golfklubber, virksomheder og organisationer opretter til promovering af deres aktiviteter til deres følgere/medlemmer.

Dommen fastslår bl.a., at Facebook og administratoren af en fanside har et fælles dataansvar for behandlingen af personoplysninger indsamlet i forbindelse med besøg på den pågældende fanside (se faktaboksen nederst på siden om den behandling, som finder sted).

Når der er et sådant fællesansvar, skal man blandt andet indgå aftale med Facebook om det fælles dataansvar, og man skal oplyse de besøgende på Facebook-siden om, hvilke oplysninger der indsamles, hvad de bruges til, retten til at få indsigt m.v. Da det ikke er muligt at forudsige, hvem der besøger siden, er det formentlig nødvendigt at have oplysningerne tilgængelige på selve Facebook-siden.

Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at få en aftale med Facebook om det fælles dataansvar og fordelingen af ansvaret, men Datatilsynet udtaler i pressemeddelelse på deres hjemmeside, som kan findes her, at ”I Datatilsynet er vi naturligvis opmærksomme på, at ovennævnte kræver, at Facebook medvirker til en løsning, hvilket vi forventer og i europæisk sammenhæng sammen med bl.a. Datatilsynet i Irland vil følge op på, at Facebook gør. I det omfang reglerne ikke efterleves, risikerer begge parter imidlertid at blive pålagt sanktioner”.

Det er således Dansk Golf Unions opfattelse, at golfklubberne ikke skal lukke deres Facebook-sider på nuværende tidspunkt, men afvente den videre udvikling.

Vi er derfor alle nødt til at følge med i, hvad der sker i forhold til disse Facebook sider, så der kan laves den nødvendige aftale samt den påkrævede oplysning til de besøgende, så snart dette er muligt, såfremt man fortsat vil benytte Facebooks fansider i golfklubben.