Submitted by Anonymous (not verified) on
Soderberg_Pension.png

Golfklubber kan være økonomisk sårbare ved længerevarende sygdom hos ansatte

Mange golfklubber betaler i dag pension til deres ansatte. Typisk giver golfklubben de ansatte et pensionsbidrag, hvor den enkelte ansatte selv kan vælge, hvor pensionen skal placeres.

Ikke alle golfklubber er dog klar over at denne model kan betyde, at golfklubben gør sig økonomisk sårbar ved længerevarende sygdom hos den ansatte. Grunden til dette er, at dækning ved sygdom på pensionsordningen IKKE udbetales til golfklubben, når den ansatte har etableret sin egen ordning.

Ved etablering af Golfpension fra vores samarbejdspartner Söderberg & Partner vil dækning ved sygdom blive udbetalt til golfklubben, så længe den ansatte samtidig får udbetalt løn.

Det betyder at:

·   golfklubben ingen udgift har på en syg medarbejder

·   medarbejderen kan føle sig tryg, da golfklubben er økonomisk sikret
 

Løsningen med Golfpension er omkostningsneutralt for golfklub og medarbejder – da pensionsbidraget er det samme i egen ordning eller i Golfpension.

Læs mere om Golfpension www.golfpension.dk


Kontakt:

Søren Hvekstrup
Mobil: +45 5383 3166
soren.hvekstrup@soderbergpartners.dk
www.golfpension.dk