Submitted by Anonymous (not verified) on
Turneringsbetingelser_baggrund.png

Her er de reviderede bestemmelser for Danmarksturneringen 2020

Nu er de reviderede turneringsbetingelser for den afkortede danmarksturnering udgivet og kan læses i deres helhed her.

 

De væsentligste ændringer omtales nedenfor, men holdkaptajnerne for hvert af klubbens hold bør læse betingelserne i deres helhed.

  • Grundspillet er ændret fra 6 til 3 spillerunder.

  • Der spilles kun kampe på neutral bane - dvs. ingen ikke ude/hjemmekampe. 

  • Der er lavet henstillinger til holdkaptajner og værtsklubben om at følge og tage særlige forholdsregler i forhold til de gældende corona retningslinjer fra hhv. myndighederne og Dansk Golf Union. Da disse sandsynligvis ændres fra første spilleweekend til senere i turneringen, så er det noget værtsklubber og holdkaptajner løbende skal følge med i og kende til.

  • Værtsklubbens ansvar er derudover også udvidet til at skulle skifte hullerne på spillebanen forud for hver spilledag. Dette skyldes, at nogle hold spiller samme bane i samme weekend og ikke skal have fordel af at have spillet til præcist de samme hulplaceringer dagen før.

  • Retten til greenfeefrit prøvespil forud for hver kamp gælder fortsat - dog med den begrænsning, at spiller et hold begge dage i samme weekend på samme bane, så er der kun ret til én greenfeefri runde.  

  • Karantænereglerne, for skift mellem to hold på forskelligt niveau i samme række, er ændrede pga de færre kampe i grundspillet. Kort fortalt kan der frit skiftes fra 1. til 2. kamp, men derefter er der én dags karantæne for skifte til et lavere placeret hold. Hvis et hold har en særlig problemstilling med enkelte spillere, så kan der søges dispensation forud for kampen. 

  • Flytning af kampe er fortsat muligt inden for nogle tidsmæssige begrænsninger, men da der spilles på neutral bane er der kommet en ekstra part med i aftaleprocessen. Værtsklub og begge holdkaptajner skal være enige og bør have detaljerne bekræftet skriftligt. Læs artiklen: Flytning af kampe.

  • Baseret på erfaringerne fra sidste forår, er der indført en ekstra mulighed for at indsætte reserver ved afbrudte kampe, der ikke kan gennemføres samme dag. Kort fortalt skal evt. reserver have samme handicap eller højere i forhold til de spillere, de erstatter. Reglerne for antal proer, ulovlige spillere, mv. gælder fortsat, så der kan være begrænsninger på hvem, der kan indsættes. I forlængelse af at der evt. indsættes reserver, så anbefales det nu, at det meget præcist, med fotos eller noter i baneguide eller lignende, dokumenteres hvor de ikke-afsluttede matcher nåede til - så disse kan genoptages på samme sted på den nye aftalte spilledag.