Submitted by Anonymous (not verified) on
Flemming Rasmussen Birkemose GK-800px.jpg

Hørsholm Golf på banen med godt tilbud til ParaGolf-spillere

Hørsholm Golfs baneejer Peter Arendorff og hans stab i Hørsholm vil gerne være med til at give flere handicappede spillere gode golfoplevelser. Hørsholms anlæg er særdeles handicapvenligt, og det vil man gerne stille til rådighed for spillere med forskellige former for funktionsnedsættelse. 

Det generøse tilbud går ud på, at spillere som i DGU-regi er godkendt som paragolf-spillere ganske enkelt kan få lov til at spille banen gratis. 

Det er den internationale organisation EDGA (European Disabled Golf Association) som har opstillet retningslinjer for godkendelse og udstedelse af et "players pass". Der er idag ca. 50 danske spillere, som har en permanent EDGA-godkendelse og et tilsvarende antal spillere, der har en midlertidig DGU-godkendelse.

Mere information om dette kan fås ved henvendelse til Jesper Hviid i Dansk Golf Unions udviklingsafdeling. Kontakt Jesper på jhv@dgu.org / 40157660