Submitted by hkr on

Holdkaptajner og caddiemuligheder

Holdkaptajn

Holdkaptajnen for et hold i Danmarksturneringen er et vigtigt og samlende omdrejningspunkt for alle spillerne på holdet.

Alle hold skal have en holdkaptajn, som skal være fyldt 18 år på spilledagen. Holdkaptajnen må gerne være spillende, såfremt han/hun opfylder alderskriteriet for spillerækken. Holdkaptajnen for et hold kan som den eneste på holdet give råd til spillerne undervejs i spillet, såfremt han/hun ikke selv er spillende eller har færdigspillet sin egen kamp.

Læs mere om holdkaptajnens rolle i Danmarksturneringen her. 
 

Holdkaptajnens rolle som kontaktperson

Holdkaptajnen er den person, der sørger for at have overblik over holdkampe, hvem der skal spilles imod og som står som email-modtager af den information om Danmarksturneringen, som sendes fra DGU og som ofte skal kommunikeres videre ud til spillerne på holdet.

Holdkaptajnens kontaktinfo skal være offentligt tilgængeligt i Golfbox, så det er muligt hurtigt at få fat i den rette kontaktperson, hvis man har spørgsmål eller skal give en vigtig besked til sit modstanderhold, inden de kommer på besøg.

Derfor skal samtlige deltagende hold i Danmarksturneringen indberette kontaktinfo på alle deres holdkaptajner forud for en ny sæson. Skriv dig på DGU's mailingliste og få altid besked om vigtige deadlines.
 

Tilmelding til Klubnyt nyhedsbrev
 

Administrativ koordinator for flere hold

Det er også muligt at en klub har en administrativ koordinator, som står som kontaktperson for alle klubbens hold. Det er så den person, der har ansvar for at al kommunikation kommer videre ud til rette vedkommende i klubben. Men der skal stadig være en holdkaptajn med ude ved holdkampene.

 

Caddie i Danmarksturneringen

Danmarksturneringen for Ungdom er en fuldt ud integreret del af Danmarksturneringen, der spilles efter fuldstændig ensrettede regler på tværs af rækkerne. Det betyder også, at det er muligt for juniorer at have en caddie med på bag’en. Dette er en meget særlig omstændighed, da der i mange år har været en nultolerance princip omkring caddies i juniorturneringer, men der er nogle klare fordele ved beslutningen om at tillade caddies, omend der også er nogle ulemper. Derfor sættes der i det følgende fokus på caddierollen, og hvad man bør overveje og vide, når man skal vurdere, om en juniorspiller skal have caddie med i Danmarksturneringen eller ej. Det er her vigtigt at gøre det klart, at bare fordi muligheden er der, skal den ikke nødvendigvis anvendes.

 

Forældre som caddies

Det er utroligt vigtigt, at de unge spillere lærer at stå på egne ben, selv tage ansvar for udstyr, valg af jern m.m. især når man er på det høje niveau, som man er, når man spiller med i Danmarksturneringen. Derudover bør forældre fokusere på den vigtige relation, det er at være støttende forælder til en golfspiller.  

 

Holdkammerater som caddies

Danmarksturneringen er en holdturnering, og det skal være muligt at støtte op om sit hold ved at gå caddie for hinanden, hvis man f.eks. sidder over en kamp, eller er hurtigt færdig med sin egen match. Denne form for brug af caddie kan også i høj grad være udviklende, for både den spiller der spiller, og den der går caddie. Her er der mulighed for at reflektere over golfspillet med en ligesindet, og derudover kan det styrke sammenholdet på holdet.

 

Andre voksne som caddies

Det skal altid overvejes grundigt, før man beslutter sig for, at en juniorspiller i udvikling skal have en voksen med som caddie. For det første er det vigtigt, at den primære relation mellem barn og voksen overvejes. Har man en vigtig og tryghedsskabende relation til barnet, er det ofte vigtigere at fokusere på denne relation fremfor at indgå i en caddierelation med barnet. Igen er det utrolig vigtigt, at man er opmærksom på, at børn på dette niveau skal begå egne fejl, lære at stå på egne ben, selv tage ansvar for udstyr, valg af jern m.m. også i vigtige og afgørende matcher/turneringer, som Danmarksturneringen. Det er når der er noget på spil, at læringen er størst.

 

Beslutningen vedrørende brug af caddie

DGU og herunder landstrænernes anbefaling er, at forældre ikke/i mindre grad går caddie for sit eget barn. Det altoverskyggende vigtigste når man skal beslutte, om en spiller skal have en caddie med på bag’en i Danmarksturneringen, er dog selvfølgelig, hvad der er til spillerens bedste. Gør jer bevidst om fordele og ulemper, og tag herefter den beslutning, I mener er bedst for barnets udvikling. Det er de voksne omkring barnet, der bedst kan vurdere, hvad det enkelte barn har brug for.

 

Vær caddie med positiv stil

Danmarksturneringen er en eliteturnering, hvor det forventes at spillere inkl. caddies på tværs af samtlige rækker, ved hvordan man skal opføre sig.

Her er nogle overordnede råd, til en god caddieoplevelse:

  • Bær/skub din spillers bag, og nyd turen rundt sammen med dem

  • Lær alle spillere og caddier i bolden at kende

  • Sørg for at bidrage til den gode stemning i bolden og ta' ansvar for at alle har det godt

  • Hjælp spillerne med at se efter deres golfbolde, rive i bunkers og passe flag på greens.

  • Hjælp med at holde styr på scoren

  • Hjælp din spiller med strategier og beslutninger, ved at stille spørgsmål fremfor at diktere en løsning, f.eks. ”vil du bruge 8 eller 9 jern her?” På denne måde bakker du op om selvstændiggørelsen

  • Opmuntr din spiller efter både gode og dårlige slag, og sørg for, at han/hun har det sjovt

 

Dansk Golf Union udvikler uddannelses/dannelses materiale til forældre/voksne, der gerne vil støtte op om golfspillet ved at gå caddie – dette materiale er under udvikling, og deles her på siden så snart det er færdigt.