Submitted by Anonymous (not verified) on
Greendata_vejledning.png

Husk at indberette pesticidforbruget til Greendata inden d. 1. marts 2023

Husk at få indberettet klubbens pesticidforbrug inden 1. marts 2023 via Greendata-systemet. Det er også i Greendata at I kan planlægge for det kommende års pesticidforbrug i forhold til de lovbestemte belastningslofter. 


Gå til Greendata her: https://virk.dk/myndigheder/stat/MST/selvbetjening/indberetninggreendata/

Hvis I har spørgsmål til, hvordan I anvender indberetningssystemet Greendata, herunder hvordan I indberetter, skal I kontakte Dansk Golf Unions banekonsulenter:

Allan Brandt, abp@dgu.org , tlf. 40 40 91 03
Thomas Jepsen, thj@dgu.org, tlf. 51 16 26 95

 

Bemærk, at der ikke er pligt til at indberette i Greendata, hvis der ikke har været noget forbrug af pesticider. Men det vil være i golfsportens interesse at så mange som muligt indberetter, også selvom forbruget er nul.