Submitted by lfi on
Jord banepleje golf

Jordløsning

Metoder til at løsne og lufte jorden

Selv om man forsøger at forhindre komprimering af jorden ved f.eks. at køre med brede dæk og lavt dæktryk, er en vis pakning af jorden uundgåelig.

I forbindelse med anlægsarbejdet kan der også være opstået komprimering, hvis for tunge maskiner har kørt på arealerne. En våd jord, som samtidig har et højt indhold af fine partikler som ler og finsand, vil også være mere udsat for komprimeringsskader. I en sådan jord kan der desuden dannes et såkaldt ”black layer”, der ses som et sort, komprimeret lag, der lugter råddent (af svovlbrinte). De forbindelser, der dannes i en sådan jord, er meget uhensigtsmæssige for græssets vækst.

Pakning af jorden hæmmer rodvæksten, så græsset får problemer med at optage vand og næringsstoffer. Det gør græsset svagere overfor slid, og det nedsætter konkurrenceevnen overfor ukrudt og sygdomme.

Så vidt muligt bør man undgå forhold, som kan føre til komprimeringsskader, men konstaterer man, at jorden er for hård f.eks. ved hjælp af et penetrometer, må man anvende forskellige mekaniske metoder til at løsne op og lufte vækstjorden, så græsrødderne kan få en chance igen.

Prikkemaskiner

Prikkemaskiner prikker spyd ned i jorden, og efterlader huller, så luft og vand bedre kan trænge gennem jorden. Prikkemaskiner kan monteres med spyd i flere former, tykkelser og længder, og der findes hugpiber, som er hule rør, der tager vækstlaget med op til overfladen.

Formålet med prikning med massive spyd er at:

  • Modvirke overfladekomprimering

  • Sikre en bedre vandgennemstrømning

  • Sikre et bedre luftskifte

Formålet med prikning med hugpiber er at fjerne filt, og samtidig anvendes metoden i forbindelse med eftersåning og topdressing. Desuden kan brug af hugpiber gradvis medvirke til at udskifte vækstlaget.

Husk at der altid skal prikkes i forskellige dybder lige meget om det er med hugpiber eller med massive spyd. Ellers kan der dannes en hård sål under prikkedybden, som vand og rødder har svært ved at trænge igennem.

Udover prikkere kan der anvendes andre maskiner til at lufte og løsne jorden. Såkaldte ”Verti-Quake” eller ”Earth-Quake” løsner den komprimerede jord vha. roterende knive, som laver små ”jordskælvs-lignende” rystelser i jorden, hvorved der løsnes op og dannes sprækker. Maskinerne arbejder i dybder på 25 eller 38 cm. ”Verti-Quake” skal helst anvendes i perioder, hvor jorden ikke er alt for tør, da de sprækker, som dannes i overfladen efter de roterende knive ellers kan have svært ved at lukke til og vokse sammen igen.


Kilde: Sandmosen, KompetenceCenter for Det Grønne Område, Karin Juul Hesselsøe, Juli 2007