Submitted by Anonymous (not verified) on
junior_senior.jpg

Juniorer i Danmarksturneringen

Kære holdkaptajner, trænere, juniorledere og eliteansvarlige.

 

Vi får i Dansk Golf Union en række henvendelser vedrørende brugen af juniorer i Danmarksturneringen. Henvendelserne drejer sig om, hvor gammel man bør være for at deltage i Danmarksturneringen?

 

Der er overordnet 3 slags henvendelser:

  1. “Kan vi ikke godt tage vores 12 årige junior med, som har et rigtig lavt handicap og er meget moden af sin alder. Han kan sagtens spille mod seniorer, og vi sender en voksen med ud som caddie og hjælper. I øvrigt kan vi ikke stille hold, hvis ikke vi tager juniorerne med”

  2. “Jeg mener det er uansvarligt at andre klubber udtager små juniorer til at spille for deres hold i Danmarksturneringen. Børnene får en rigtig dårlig oplevelse og bliver skræmt over at skulle spille mod voksne”

  3. “Det er træls at skulle spille Danmarksturnering mod juniorer, som vi voksne intet har noget til fælles med. Jeg gider ikke gå rundt i 4 timer og spille mod en 7. klasses dreng, som ikke siger et kvæk - og så føler jeg, at jeg samtidig bør tage hensyn til ham… han er jo kun et barn”

 

Som disse ovenstående tre eksempler viser, er problemstillingerne modsatrettede og tager hensyn til forskellige målgruppers behov.

 

Derfor har vi udarbejdet en anbefaling på området. Vi er naturligvis klar over, at det er helt op til den enkelte golfklub at træffe beslutning om, hvilke spillere man ønsker at benytte i Danmarksturneringen. Men vi håber alligevel på at DGU’s anbefaling kan bidrage positivt til denne problemstillingen.

 

Anbefaling:

Dansk Golf Unions anbefaling er, at spillere under 16 år som udgangspunkt ikke deltager i Danmarksturneringen.

 

Undtagelser:

Skulle der være juniorer under 16 år, som besidder de rette personlige, sociale, sportslige og mentale forudsætninger for at deltage i Danmarksturneringen, kan der eventuelt fraviges fra denne anbefaling. En sådan vurdering bør foretages af personer som er tæt på det pågældende barn. Vælger man at børn under 16 år kan deltage bør denne beslutning følges op med støtte i form af voksen caddie/hjælper som sikrer, at deltagelsen bliver den bedst mulige oplevelse.

 

En vurdering bør dog altid tage udgangspunkt i, hvad der er bedst for barnet. Ikke hensyntagen til sportslige ambitioner for golfklubben eller at kunne stille et hold.

Ligesom der kan være 15 årige, som vurderes klar til Danmarksturneringen, kan der også være 16, 17 og 18 årige som af den ene eller anden årsag endnu ikke er klar.

 

Begrundelse:

DGU’s anbefaling bygger primært på, hvad vi mener er bedst for børn på forskellige alderstrin. Det er en overordnet anbefaling, og vi er naturligvis klar over, at børn er forskellige, og at deres udvikling og modenhed ikke nødvendigvis følger en teoribog. Men vi mener barnets tarv og oplevelse bør overskygge alle andre motiver. Vi oplever desværre, at dette ikke altid er praksis i golfklubberne.

Står klubben med et barn som er lige på vippen og man er lidt i tvivl, så mener vi det er en god tommelfingerregel at vente til året efter med en debut i Danmarksturneringen. For disse børn kommer der masser af muligheder for at spille for klubbens hold i Danmarksturneringen og som dygtig junior er der et stort udbud af andre muligheder for at spille juniorturneringer rundt i landet.