Submitted by Anonymous (not verified) on
Pesticider_dunke.png

Krav om autorisation ved køb af pesticider

Fra den 1. juli 2020 kan man kun købe og lovligt anvende professionelle pesticider, hvis man har en autorisation i Miljøstyrelsens autorisationssystem for brug af bekæmpelsesmidler - MAB. Det kræver sprøjtecertifikat og evt. opfølgningskurser for at få en autorisation. Kan du ikke komme på opfølgningskursus grundet COVID-19, forlænger Miljøstyrelsen gyldigheden af din uddannelse og din autorisation.

Læs mere her hos miljøstyrelsen:

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/maj/krav-om-autorisation-ved-koeb-af-pesticider-traeder-i-kraft-1-juli/