Submitted by hkr on
Greenwashing

Markedsføring af grønne tiltag i golfklubber - undgå greenwashing

Der er fuld gang i mange gode tiltag ude omkring i golfklubberne, hvor natur- og miljøinitiativerne heldigvis står i kø for at blive formidlet.

Dette handler om hvordan golfklubben bedst muligt får kommunikeret omkring de grønne tiltag uden at ryge i greenwashing-fælden, der i stedet kan skade golfklubbens omdømme. Her er det essentielt at følge retningslinjerne fra Forbrugerombudsmandens kvikguide om miljømarkedsføring. Her fire gode huskeregler inden man fortæller om de gode initiativer.
 

1.  Vær præcis og konkret

Undgå generelle udsagn som "miljøvenlig" eller "grøn". Beskriv specifikt, hvad golfklubben gør for miljøet. For eksempel kan en golfklub angive, at de er pesticidfri, og måske er certificeret af en anerkendt miljøorganisation.


2.  Dokumentér påstande

Sørg for at kunne dokumentere alle miljøpåstande. Brug f.eks. verificerbare data for at understøtte jeres påstande. For eksempel kan en golfklub fremvise en ISO 14001-certificering, som beviser engagement i miljøledelse.


3.  Undgå overdrivelser

Vær realistisk i jeres kommunikation. Undlad at overdrive betydningen af jeres tiltag. En ærlig tilgang styrker troværdigheden. For eksempel kan en golfklub nævne, at de har reduceret det årlige vandforbrug med 20% ved at installere et regnvandsopsamlingssystem, i stedet for blot at sige "Vi sparer vand".


4.  Fokus på reel påvirkning

Fremhæv de tiltag, der har en reel og væsentlig positiv miljøpåvirkning. Små og mindre væsentlige initiativer bør ikke få stor opmærksomhed i markedsføringen. For eksempel kan en klub beskrive, hvordan deres skift til elektriske golfvogne har reduceret CO2-udledningen betydeligt.


For yderligere at eksemplificere kommer her yderligere et par konkrete eksempler fra golfklubber:

  • Golfklubben har implementeret solcelleanlæg, der dækker en stor del af klubbens energiforbrug. De kommunikerer præcist, at deres solcelleanlæg producerer 50.000 kWh årligt, hvilket svarer til klubbens samlede energiforbrug i klubbens faciliteter.

  • Golfklubben har valgt ikke at anvende pesticider på golfbanen. Klubben dokumenterer dette ved at fremvise indberetning til Miljøstyrelsen om forbruget af pesticider på golfbanen.

  • Golfklubben fokuserer på biodiversitet ved at etablere blomsterenge på deres arealer. De undgår at bruge brede termer som "naturvenlig" og specificerer i stedet, at de har plantet 10.000 kvadratmeter blomsterenge, som fremmer bestøvere.


Ved at følge disse konkrete råd og eksempler kan golfklubber effektivt markedsføre deres grønne initiativer uden at risikere anklager om greenwashing. Bliver man dømt for greenwashing af forbrugerombudsmanden kan bøden være helt op til 4 procent af omsætningen. For yderligere information, se Forbrugerombudsmandens kvikguide her:  https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/56731/kvikguide-om-miljoemarkedsfoering.pdf