Submitted by hkr on Mon, 05/01/2023 - 16:12
Sjov Sommergolf

Materialer til Sjov Sommergolf

Dansk Golf Union har udviklet et univers og en masse materialer i forbindelse med Sjov Sommergolf, som klubberne kan anvende, f.eks. i forbindelse med markedsføring.

Materialerne er lavet sådan at klubben kan tilpasse dem egne ønsker således er håbet, at materialerne kan være med til, at lette klubbernes arbejde med Sjov Sommergolf, så energien kan bruges sammen med juniorerne.

Invitationer, plakater og flyers kan downloades uden beregning som pdf og jpeg filer til brug for mail, sociale medier samt print i klubben eller hos lokal trykker.


I finder alt det grafiske materiale her

 

Nedenfor kan I også se, hvilke materialer der er udviklet og tilgå dem direkte samt læse en kort beskrivelse af hvordan de kan bruges. Det er altid en god ide at overveje og lægge en plan for jeres kommunikation forud for jeres aktiviteter i forbindelse med Sjov Sommergolf.

Generelle markedsføringsmaterialer til Sjov Sommergolf

 

Hent materialet

Dette kan du bruge det til

Pressemeddelelse

Udkast til pressemeddelelse til lokalpressen 

Erfaringen viser, at en indsats rettet mod de lokale medier giver gode resultater i forhold til lokal presseomtale. Golfklubben kan derfor udsende en pressemeddelelse til alle de lokale medier i området som kunne tænkes at bringe redaktionelomtale af Sjov Sommergolf. Klubben bør sende denne pressemeddelelse til de lokale medier 2-3 uger før Sjov Sommergolf-aktiviteterne. 

Du downloader pressemeddelelsen i venstre spalte. Denne pressemeddelelse er i word format, så teksten let kan tilpasses jeres aktiviteter.

Hjemmesidetekst

Tekst til klubbens hjemmeside 

Det er vigtigt at få beskrevet Sjov Sommergolf-aktiviteterne på klubbens hjemmeside – både for klubbens egne medlemmer, som er en vigtig ressource til at skaffe nye juniorer og for de gæster, der måtte have lyst til at komme. Du kan downloade et tekstudkast i venstre spalte. Denne er i word format, så teksten let kan tilpasses jeres aktiviteter. Husk også at bruge et banner for Sjov Sommergolf på hjemmesiden.

Bannere

Disse bannere kan lægges på klubbens hjemmeside, sociale medier eller som top på andre materialer som plakater eller flyers. 

På digitale platforme, bør billedet linkes til en underside på klubbens egen hjemmeside, hvor programmet er yderligere beskrevet.

Invitationer

Udkast til invitationer 

Der findes udkast til invitationer til: 
– Generel invitation til Sjov Sommergolf (med og uden forudgående tilmelding) 
– Invitation til Ven-/venindedag(e) 
– Invitation til bedsteforælderdag(e)

Plakat

Udkast til plakat om Sjov Sommergolf

Kan hænges op i klubben og i lokalområdet, f.eks. på lokale skoler, idrætshaller eller forretninger

Flyers

Udkast til flyers til Sjov Sommergolf

Flyeren “Op til Sjov Sommergolf”, kan lægges i klubben og uddeles/lægges forskellige steder i lokalområdet, f.eks. på skoler, idrætshaller eller forretninger, for at gøre opmærksom på alle de sjove ting der sker hos jer i sommerferien. 
Har I børn på besøg til skolegolf mellem nu og jeres aktiviteter, er det også oplagt at give dem en flyer om Sjov Sommergolf med hjem. 

Flyeren “Opfølgende flyer” er en flyer om de muligheder der er for at spille golf fremadrettet for nye juniorer I jeres klub. Det anbefales at dele denne ud under Sjov Sommergolf til børn og forældre, så de kan se mulighederne i jeres klub og blive fristet til at melde sig ind, mens erindringerne om de sjove oplevelser de har haft, stadig er frisk i erindringen. Den kan f.eks. lægges i goodiebag’en. 

De to flyers er i word-format, så teksten let kan tilpasses jeres aktiviteter.

Billedfiler 

Billedfiler der kan bruges i PR-kampagner på sociale medier 

Billedfiler med budskaber som kan postes på klubbens Facebook- og instagram-konto. Se eksempler på opslag på sociale medier her.

Videofiler 

Videofiler der kan bruges i PR-kampagner på sociale medier 

Videofiler med budskaber som kan postes på klubbens Facebook- og instagram-konto.

Evaluering

Evaluering i børnehøjde (mundtlig og skriftlig) 

Det er vigtigt at få feedback på sine aktiviteter, så man kan få den gode historie, og blive klogere på hvad der fungerede godt, og hvor der er mulighed for forbedringer. Evalueringen der findes i venstre side, kan både printes og udleveres så børnene kan svare skriftligt, eller man kan på baggrund af spørgsmålene lave evalueringen med børnene mundtligt. Husk er overveje alderen på børnene, og hjælp dem evt. med at udfylde den, ved at læse den sammen med dem.

Samtykkeerklæring

Ved portrætbilleder skal du have lov til at bruge billedet, af den person, som er på billedet – og af forældrene, hvis det er et barn. Her finder du et udkast til en samtykkeerklæring, der kan bruges til, at få det nødvendige samtykke. 

Læs mere om brugen af billeder her.