Submitted by Anonymous (not verified) on
Ferie.png

Ny ferielov på vej

Den 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft.

Ferieloven ændres, idet de eksisterende regler ikke overholder EU-lovgivning, hvorefter alle ansatte skal sikres en årlig betalt ferie af mindst 4 ugers varighed fra ansættelsens start.

Den eksisterende ferielov arbejder med forskudt optjeningsår og ferieår, hvilket har den konsekvens, at nyuddannede, der ikke tidligere har haft et job, og dermed optjent ret til betalt ferie, kan risikere i værste fald at arbejde knap 1,5 år inden de får ret til betalt ferie.

Fra september 2020 ændres ferieloven således, at man kan afholde ferie, så snart de første dage er optjent – det der også kaldes ”samtidighedsferie”.

Selv om der er lang tid til at den nye lov træder i kraft, er der forhold, der skal tages beslutning om forud for lovens ikrafttræden, ligesom nogle procedurer vil skulle ændres. Eksempelvis anbefales det, at opgørelsen af feriepengeforpligtelsen ændres allerede fra 1. januar 2019, såfremt golfklubben hidtil har anvendt den summariske metode.


Vil du læse mere om, hvad der ændres med de nye regler, kan du finde en længere artikel her


Den nye ferielov kan du finde her