Submitted by Anonymous (not verified) on
EU_tastatur.jpg

Ny persondata-forordning

Den 25. maj 2018 erstattes persondataloven med den nye persondataforordning, som er en samkøring af love om persondata på tværs af EU.

Det er endnu uklart, hvad implementeringen af denne lov præcist betyder for de danske golfklubber. Dog fremgår det af forordningen, at man generelt skal være opmærksom på følgende områder:

 

- Nye pligter til de, der håndterer persondata

- Bedre og skærpede håndhævelsesmuligheder fra myndighederne inkl. store bøder

- Der skal laves interne procedurer og retningslinjer vedr. datasikkerhed

- Der bliver skærpede betingelser ved samtykke til at blive registreret

- Personer får en ret til at blive fjernet fra registre

Danmarks Idrætsforbund er i dialog med Justitsministeriet i forhold til at tydeliggøre, hvad denne forordning betyder for sportsklubber i Danmark. Dansk Golf Union har løbende dialog med Danmarks Idrætsforbund om dette, og der forventes en samlet udmelding til de danske golfklubber i efteråret 2017. I denne forbindelse vil Dansk Golf Union rådgive de danske golfklubber om, hvordan de skal forholde sig.


Dansk Golf Union har ligeledes dialog med udbydere af IT-systemer til golfbranchen i forhold til overholdelse af de nye krav.
Dansk Golf Union opfordrer de danske golfklubber til at afvente udmeldingen senere på året og ikke på nuværende tidspunkt at købe dyr rådgivning på området.

 

Kontakt:

Morten Backhausen
Direktør
Tel: 4326 2733
Mail: mob@dgu.org