Submitted by Anonymous (not verified) on
landsholdsspillere.jpg

Nye amatørregler fra 1. januar 2022

R&A har netop offentliggjort de nye amatørregler fra der er gældende fra 1. januar næste år. Reglerne er blevet kraftigt moderniseret og de oprindelige 10 regler er reduceret til blot 6.

De væsentligste ændringer nævnes her:

 • Præmiegrænsen sættes op til 700£/1000$. Det omregnede beløb i danske kroner fastsættes senere.  

 • I scratch-turneringer (brutto uden handicap og uden rækkeinddelinger) må der vindes et kontant beløb op til den nye præmiegrænse.

 • Amatørspillere må nu tegne individuelle sponsorater uden begrænsninger*.

 • Der må udbetales udgiftsgodtgørelse uden begrænsninger*.  

 • Professionelle trænere kan generhverve amatørstatus efter 6 mdrs. prøvetid, hvilket er væsentligt hurtigere end tidligere.

 • Professionelle tourspillere vil i højere grad blive vurderet på hvilken tour, der har været spilleret til, og i forhold til den samlede indtjening. Tidligere har antal år som professionel haft stor betydning.  

 • Præmiegrænsen gælder kun ved “Tee til hul” konkurrencer på en golfbane eller simulator - dvs. isolerede Long Driving, Putting eller “tættest på pinden” konkurrencer vil kunne have helt særlige præmier, som også har været tilfældet for Hole In One konkurrencer. 

*) I forhold til amatørreglerne. Skattereglerne gælder fortsat. 

Følgende er stadigt uforeneligt med bevarelse af amatørstatus:

 • Modtagelse af en præmie, der overskrider grænsen. 

 • Hvis der stilles op som professionel i turneringer uanset om der vindes præmiepenge

 • Modtagelse af honorar for undervisning (medmindre det er del af et godkendt program, som eks. GTU og DGU Juniortræner.

 • Arbejde som træner i en golfklub

 • Medlem af en professionel organisation

Claus Mølholm, eliteansvarlig i Dansk Golf Union, udtaler:

- Vi har ventet længe på denne modernisering og heldigvis er der mange lyspunkter, som vi bifalder. Elitespillere har nu gode muligheder for både at tjene lidt penge i ranglisteturneringer og modtage firmastøtte. Det kan de bruge til at dække mange af de ekstraudgifter, der løber på når man spiller og træner så meget, som elitespillere ofte gør. Skattemæssigt skal de dog huske at lave et såkaldt “sportsregnskab” (hobbyvirksomhed), hvor indtægter og udgifter relateret til deres golfspil og træning oplistes, og selvangive et evt. overskud til beskatning.

- For klubberne, der arrangerer ranglisteturneringer, vil det også være en administrativ lettelse, for nu kan gavekort konverteres til en kontant overførsel med det samme, uden at der skal indsendes bilag efterfølgende. 

De oversatte regler kan læses her.

Der arbejdes også på at oversætte vejledningerne til hver regel. Hvis man ønsker at læse “Guidance Notes fra R&A, kan de downloades her

Kontakt: Claus Mølholm, 28 89 51 39