Submitted by Anonymous (not verified) on
SOME-kurser.png

Øget fokus på sociale medier giver flere følgere i de danske golfklubber

2017 var et godt år for de danske golfklubber på sociale medier. I forlængelse af den øgede indsats og satsning på de sociale kunne der måles en stigning på 28% i antallet af følgere (likes) på den gennemsnitlige danske golfklubs Facebookside.

I februar 2017 gik Dansk Golf Union igennem de danske golfklubbers Facebooksider for at finde ud af hvor mange følgere den gennemsnitlige golfklub havde. I alt havde golfklubberne 81.284 følgere, hvilket i gennemsnit svarede til 439 følgere i gennemsnit. Da vi lavede undersøgelsen igen i december var det totale antal følgere 105.748, hvilket i gennemsnit svarer til 562 følgere. Det er som før nævnt en stigning på 28%, hvilket må siges at være mere end godkendt!

Årsagerne til den store stigning er formentlig flere, men der er ikke nogen tvivl om, at de fire kurser i brugen af sociale medier i de danske golfklubber, der blev afholdt i starten af 2017, har været med til at sætte nogle tanker og procedurer i gang i klubberne. Der har været mange gode eksempler på, at golfklubberne har brugt de sociale medier aktivt i kommunikationen med medlemmer, men også i arbejdet med at rekruttere nye medlemmer.

 

Kurser i brugen af sociale medier i 2018

“Kan man så ikke komme på et kursus i sociale medier i 2018?” - spørger du så. Og jo! Det kan man. Andreas Hartø, der er kommunikationskonsulent i Dansk Golf Union, afholder i slutningen af januar og starten af februar kurser i sociale medier. Kurset er både for dig, der har siddet med ansvaret for klubbens sociale medier tidligere, men også for dig, der godt kunne tænke dig at få noget inspiration til, om og hvorfor der skal lægges energi og tid i sociale medier.

Temaerne på kurserne er blandt andet:

  • Opfølgning på sidste års kursus

  • Rekruttering på sociale medier

  • Sponsorpleje på sociale medier

  • Instagram

  • Video

 

Der er plads til alle og yderligere information og tilmelding kan findes her