Submitted by hkr on
Øvelseshjulet golftræning

Øvelseshjulet

Øvelseshjulet er et godt redskab til at justere træningen og gøre den sjov, varieret og tilpas udfordrende.

Øvelseshjulet består af seks dele, som alle har indflydelse på de øvelser og aktiviteter, du laver i din træning. Ved at ændre på en eller flere dele, kan øvelsen ændres eller skabe en helt ny øvelse. Du kan vælge at justere en eller flere dele ad gangen alt afhængig af, hvor meget du ønsker at ændre i øvelsen. Ofte vil en ændring gribe ind i flere dele.

Øvelseshjulet gør dig i stand til at variere øvelserne, og til at justere øvelsen, så den lever op til det formål du har med at lave den. Ved at benytte øvelseshjulet, bliver du mere bevidst om dine valg af øvelser med henblik på hvad øvelsen kan, hvorfor den skal laves og hvordan den kan ændres.
 

Relationer

En øvelse kan have mange udfald afhængig af hvem man laver den med. Tag derfor højde for relationerne spillerne imellem, når du vælger øvelser ud fra hvilke børn der deltager. Er du opmærksom på køn, alder, evner og ambitioner?

 

Tid

Tid beskriver aktivitetens varighed og hastighed. Altså hvor lang tid tager aktiviteten eller øvelsen og går det hurtigt eller langsomt. Vær tydelig om, hvor lang tid en øvelse varer og hvilket tempo, den skal laves. Hvilken betydning har det f.eks. hvis øvelsen skal laves hurtigt eller der går lang tid før alle er nået igennem øvelsen?

Hav differentieringsmuligheder klar, så tiden ikke føles så lang. Lav evt. aftaler med børnene om time out eller pauser.


Rum

Rum handler om de omgivelser øvelsen foregår i og kan have stor betydning for hvordan en øvelse laves.

Hvad sker der hvis du gør hullet større eller laver det firkantet?

Hvad gør det for øvelsen, at den fylder mindre?

Hvad sker der hvis underlaget skifter eller du ændrer afstande?
 

Rekvisitter

Du har god mulighed for at påvirke en øvelse ved at justere på redskaber og rekvisitter. 
Overvej:

  • Rekvisitternes størrelse

  • Rekvisitternes vægt

  • Rekvisitternes form

  • Rekvisitternes antal
     

Overvej også om rekvisitten skal gøre øvelsen lettere eller om den skal give den en større udfordring.

 

Regler

Regler er i dette tilfælde selve betingelsen for øvelsen og handler om tilladte og ikke-tilladte handlinger forbundet med øvelsen. F.eks at bolden skal lande et bestemt sted, man skal gå en bestemt retning i en øvelse eller at alle spilleres indsats tæller til den samlede konkurrence. Vær derfor tydelig og åben omkring evt. regelsæt. Indeholder øvelsen regler eller er der frit valg på alle hylder?

 

Deltagere

Deltagernes forudsætninger ift. køn, alder, antal eller færdighedsniveau har stor betydning for øvelsen. Skal spillerne samarbejde, være sig selv eller konkurrere? Hvad sker der med øvelsen, hvis du skifter nogle ud med andre, giver nye makkere eller ændrer på antallet af deltagere?