Submitted by Anonymous (not verified) on

Vær med i vores nye rekrutteringsprojekt - Juniorugen

Dansk Golf Union lancerer netop nu et nyt koncept, Juniorugen, der skal være med til at rekruttere nye juniorer i de danske golfklubber og sætte fokus på golfsporten. Dansk Golf Union vil engagere klubberne under denne fælles overskrift, men udvalget af aktiviteter vil variere meget fra golfklub til golfklub. Fælles er, at alle børn og unge der deltager, får en god introduktion til golfsporten og alle dens glæder. De deltagende klubberne bestemmer således selv omfang og format for deres junioruge.

Juniorindsatsen er afgørende for, at dansk golf kan forblive en af de største og førerne sportsgrene i den danske sportsverden. Juniorerne udgør i dag kun 5% af de danske golfspillere. Dermed står vi overfor nogle udfordringer ift. at tiltrække og fastholde juniorer, men også et uudnyttet potentiale. Et succesfuldt juniormiljø er af stor værdi for en golfklub.

Juniorer skaber diversitet og liv i klubberne, og har potentiale til at blive langtidsmedlemmer og integrerede kræfter i klubben. Juniorer trækker også ofte deres venner, veninder og søskende med på golfbanen, for ikke at tale om deres forældre. Dermed har en succesfuld juniorkampagne også potentiale til på længere sigt at udvide antallet af voksenmedlemmer i klubberne.

Vi udarbejder en overskuelig og let anvendelig guide til klubberne og de frivillige, som skal lette det praktiske arbejde med planlægningen, så jeres energi kan bruges i relationen med de deltagende børn og unge. Denne guide vil bl.a. indeholde et inspirationskatalog med en drejebog til mulige aktiviteter, materialer som klubben let kan anvende til markedsføring, konkrete, detaljerede skabeloner, der kan implementeres direkte i klubberne under juniorugen og adgang til grafisk materiale.

Vi varetager også en landsdækkende kampagne for at udbrede kendskabet til initiativet, så flest mulige børn og unge får lyst til at deltage. Derudover vil DGU's juniorkonsulenter være til rådighed for klubber, der ønsker hjælp til at planlægge og gennemføre en succesfuld junioruge.

Tilmeld klubben her

 

For mere information om juniorugen, kontakt:

Rikke Haurvig
Turnerings- og Udviklingskonsulent
Mail: rha@dgu.org
Telefon: 41166540