Submitted by Anonymous (not verified) on
Skat.jpg

Vær opmærksom på brev fra vurderingsstyrelsen - søg om fristforlængelse

Vurderingsstyrelsen har udsendt breve til bl.a. golfklubber om ændret ejendomskategori, hvilket betyder, golfbanen ikke længere vil blive vurderet og beskattet som hidtil.


Ændringen kan potentielt få store skattemæssige konsekvenser for ejendomsejer/golfklub, afhængigt af den enkeltes situation. Ejendomskategorien har betydning i mange skattemæssige henseender, og derfor er det vigtigt, at golfklubben forholder sig til kategoriseringen.
 

Det er vores vurdering, at der bør foretages en individuel vurdering i forhold til den enkelte meddelelse.

Vi gør opmærksom på, at der er en meget kort reaktionsfrist på disse breve, da der skal gives en tilbagemelding senest den 28. april 2023. Vi vil derfor i første omgang opfordre til at søge om fristforlængelse ved Vurderingsstyrelsen på; vurdst@vurdst.dk (vedlæg evt. brevet).

 

I er efterfølgende meget velkomne til at sende en kopi af brevet til revisorfirmaet Redmark, Mette Veje (mea@redmark.dk eller tlf. nr. 4186 5679). Så vil De foretage en vurdering af, om I bør reagere på Vurderingsstyrelsens brev.