Submitted by Anonymous (not verified) on
Repmode_2022.png

Varsling af Repræsentantskabsmøde 2023 udsendt

Varslingen af Tema- og Repræsentantskabsmødet, som afholdes den 24. og 25. marts 2023 på Comwell H.C. Andersen Odense, er den 22. december 2022 sendt ud til klubbernes hovedmail. 

Tilmeldingen til Tema- og Repræsentantskabmødet bliver sendt ud ultimo januar 2023 til klubbernes hovedmail.

 

Varsling

 

Læs om Repræsentantskabsmøder i Dansk Golf Union