Submitted by Anonymous (not verified) on
Graeskonf.png

Verdens største græskonference foregår i Danmark i 2022

Fra d. 10-15. juli i 2022 vil verdens største græskonference finde sted i Danmark. Det er Internationale Turfgrass Research Conference, der finder sted i København. Her vil verdens førende forskere indenfor græsviden været samlet for at dele viden og inspirere golfverdenen til en mere bæredygtig pleje af golfbanerne. Der vil sideløbende med konferencen også blive afholdt en særlig dag for greenkeeperne, hvor der vil være fokus på at omsætte teori til praksis.

Se deres folder her (pdf)