Submitted by Anonymous (not verified) on
troels hjerneskadet foto Kim Agersten-800px.jpg

Vi præsenterer et nyt initiativ – Pensionsselskabets Paragolf-tour 2021

Som et nyt tiltag indføres en samlet tour - Paragolf Tour 2021 bestående af 5 matcher, hvoraf de tre bedste resultater er tællende. Touren er sponsoreret af Pensionsselskabet og de 5 værtsklubber er spredt over hele landet. Det bliver en tværgående tour og der spilles i to rækker – uanset hvilket type handicap man har, så er det ens golf-hcp som bestemmer hvilken række man deltager i. Der vil i hver enkelt match også være mulighed for at ledsagere, golfvenner m.fl. kan deltage i en åben række for spillere uden funktionsnedsættelse

Dansk Golf Unions paragolfkonsulent Jesper Hviid udtaler:

- Vi er i DGU meget glade for den store opbakning fra værtsklubbernes side og ikke mindst den indsats som Peter Møller – som er paragolf frivillig i DGU – har ydet for at få aftalerne på plads. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med klubber og sponsorer.

Touren i 2021 spilles i to rækker. En A-række for spillere med hcp. op til og med 18,4 , hvor der spilles slagspil (brutto/netto), og en B-række fra og med hcp. 18,5 til og med hcp 54, hvor der spilles stableford. Alle matcher spilles over 18 huller. A-rækken spiller fra gul tee, spillere i B-rækken kan vælge mellem gul og rød tee.

Der vil således ikke blive skelnet mellem spillerne med fysiske eller psykiske handicap og kvinder og mænd spiller i samme række. Spillerens handicap og de spillebegrænsninger, det måtte give spilleren, er allerede reguleret i spillerens spillehandicap. Hver spiller skal gennemføre minimum 3 af de 5 matcher og de tre bedste resultater er tællende. Den spiller som klarer klarer sig bedst i 3 af de 5 matcher udnævnes som samlet vinder af Pensionsselskabet Paragolf Tour 2021, og fejringen vil ske i forbindelse med afviklingen af DM i Paragolf medio september.”

Præmiesponsorer er Pensionsselskabet og Ping / Golfexperten.

 

Turneringsplan for Pensionsselskabets Paragolf Tour 2021

9/5: Paragolferne lægger ud med en match i Trelleborg-Slagelse Golfklub. Det er Mors Dag, og Paragolf turneringen bliver en integreret del af et stort Mors Dags arrangement. Det er første gang, Paragolferne kobles sammen med en anden turnering i klubben og dermed bliver en del af et større arrangement.

29/5: Dronninglund Golf Klub

24/7: Møn Golf Klub.

14/8: Brande Golf Klub.

28/8: Sct. Knuds Golf Klub i Nyborg.


Ud over de fem ovennævnte turneringer, som alle er en del af Paragolf Tour 2021 er Nordborg GK vært for en åben paragolfturnering den 17/7 og der afvikles to internationale EDGA turneringer:

  • Paragolf_Bornholm Open den 31. maj til 2. juni (3 x 18 huller)
  • Herning GK/Trehøje GK den 29-30 juni (2 x 18 huller)


DM i Paragolf afvikles medio september i en klub i Vestdanmark. Tidspunkt og klub er endnu ikke besluttet.

Yderligere informationer om tilmelding, matchfee mm. følger.


Eventuelle spørgsmål kan rettes til:

Paragolf konsulent Jesper Hviid, DGU, mobil 4015 7660
Paragolf DGU-frivillig: Peter Møller 3027 3443