Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_KLUBDRIFT.png

Anbefaling til god klubdrift: Folkeoplysningsloven

Alle klubber kan søge tilskud efter folkeoplysningsloven. Lov om støtte til folkeoplysning sikrer kommunal økonomisk støtte til foreningslivet, herunder idrætsforeningerne. Foreningerne er med folkeoplysningsloven sikret støtte, men støtten kan være meget forskellig fra kommune til kommune.

Folkeoplysningsloven er udformet som en rammelov, hvilket betyder at det er op til de enkelte kommuner at bestemme, hvor mange penge, der skal bruges på området, og hvordan de skal fordeles. I praksis fastsætter kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune rammen og folkeoplysningsudvalget eller idrætsrådet fordeler midlerne, som på landsplan varierer mellem 250 kr. og 3500 kr. pr. borger under 25 år.

Det er vigtigt at pointere, at hver kommune har sin egen tilskudsordning, sit eget ansøgningsskema og sine egne ansøgningsfrister. Folkeoplysningsloven fastslår, at kommunen:

- skal yde tilskud til medlemmer under 25 år
- kan yde tilskud til medlemmer over 25 år
- kan yde tilskud til medlemmer, der bor udenfor kommunen

DER KAN SØGES OM TILSKUD TIL:

- Aktivitets-/driftstilskud
- Aktivitets-/driftstilskud til børn og unge
- Særlige tilskud
- Anvisning af lokaler
- Som tilskud til lokaler

KLUBERFARINGER

Det er vigtigt at understrege, at de golfklubber, der gør det bedst opnår rigtig store beløb i tilskud. Vi har set eksempler på klubber, som får op mod kr. 500.000 i tilskud. Oftest uddeles de på basis af nogle aftaler om samarbejde, der gør, at klubben kan få større andel i de uddelte kroner. Vi har eksempler på, at klubber har fået tilskud til dyrt udstyr eller til vedligeholdelse.

VORES ANBEFALING

Derfor anbefaler Dansk Golf Union at alle danske golfklubber undersøger, hvor meget klubben modtager i tilskud gennem folkeoplysningsloven. Det anbefales desuden at der arrangeres et møde med fritidskonsulenten i kommunen. Endelig kan det anbefales at klubberne søger indflydelse gennem idrætsrådet i kommunalt regi.

FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT:

Michael Jürgensen
Udviklingskonsulent
mail mij@dgu.org
tel: 4326 2684