Submitted by Anonymous (not verified) on
Hul 5-2.jpg

Anbefalinger til brug af faciliteter - opdateret 11. maj

30. april 2020

Opdateret den 11. maj, idet afstandskravet på 2 meter er ændret til 1 meter. Se også Klubnyt om fastholdelse af anbefalingerne i fase 2

 

Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Der kan dog være lokale forhold, som har betydning for anbefalingerne, hvorfor den enkelte golfklub bør overveje retningslinjerne for egen klub. Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse.

De nedenstående anbefalinger for enkelte områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes anbefalinger om maksimalt ti personer forsamlet og to meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes.

Da den interne logistik, størrelsen af faciliteterne og antallet af medlemmer er meget forskellig fra klub til klub, er det vigtigt, at enhver klub laver en individuel vurdering i forhold til brug af faciliteterne. Ligger træningsområderne spredt over et stort område og klubben har få medlemmer er det lettere at håndtere myndighedernes krav end hvis faciliteterne er små og alle ligger tæt på klubhus eller 1. tee og klubben samtidig har mange medlemmer.

Herudover mener DGU, at golfsporten ikke bør gå til den lovgivningsmæssige “grænse”, idet der i golfsporten er mange ældre. Derfor er disse anbefalinger - i lighed med tidligere anbefalinger - baseret på et forsigtighedsprincip.

Ophold på klubbens område for personer uden planer om spil eller træning er ikke tilladt.
 

Anbefalinger til spil på banen

 1. Spil kan foregå i op til fire-bolde

 2. Medlemmer og greenfeegæster kan spille. Der anbefales separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande

 3. Hold minimum én meters afstand til andre golfspillere (opdateret 11. maj)

 4. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid eller umiddelbart før opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil. Spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil

 5. Flaget forbliver i hullet og må ikke berøres

 6. Hullet tilpasses (evt. med foring i hullet) så bolden kan fjernes uden berøring af flag, hulkop eller hulkant. I dette tilfælde kan der reguleres handicap. Se særskilt klubnyt om handicaptællende runder i forbindelse med corona modificerede golfbaner

 

 1. Banemateriel fjernes (f.eks. river og boldvaskere)

 2. Vandhaner på banen lukkes

 3. Affaldsspande og lignende tildækkes

 4. Klubber opfordres til at iagttage spillernes adfærd på banen og påtale, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt.

 5. De samme anbefalinger gælder ved åbning af par 3-baner.

 

Anbefalinger vedr. åbning af træningsfaciliteter (DGU & PGA)

 1. Vær særligt opmærksom på forsamlingsforbuddet over 10 personer i forbindelse med åbning af træningsfaciliteterne

 2. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere

 3. Max 5 spillere på putting green ad gangen (Lokale forhold skal indtænkes - det maksimale antal spillere kan variere med størrelsen og mængden af putting greens). Brug kun egne bolde på putting green.

 4. Max 5 spillere på chipping green ad gangen (Lokale forhold skal indtænkes det maksimale antal spillere kan variere med størrelsen og mængden af chipping greens). Brug kun egne bolde på chipping green

 5. Max 10 spillere på driving range ad gangen (inkl. pro’er) (Lokale forhold skal indtænkes - det maksimale antal spillere kan variere med størrelsen på driving range)

 6. Sørg for, at der er min tre meter afstand mellem måtter/udslagssteder på driving range (fjern evt. hver anden måtte)

 7. Ved benyttelse af driving range i forbindelse med spil på banen, skal dette foregå i umiddelbar tilknytning til spillet. Man ankommer til klubben, går direkte til træningsfaciliteterne og derefter ud at spille

 8. Ved benyttelse kun af træningsfaciliteter ankommer man til klubben, går direkte på range (eller putting green/chipping green) og herefter tager man hjem. 

 9. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Brug evt. håndsprit, engangshandsker, egne spande mv.

 10. Lav eventuelt tidsbestilling på måtter/udslagssteder på driving range.* 

 

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber

 2. Træneren bør til enhver tid sikre minimum to meters afstand til elever

 3. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

 4. Undervisning på driving range bør foregå på et afgrænset område, der kun er beregnet til undervisning

 5. Ved gruppelektioner(begynder, juniorer mv.) bør der maksimalt være 4 elever og træneren selv. Hvis ikke træneren kan garantere et sikkert miljø, er træneren nødt til at have færre elever i gruppelektioner

 6. Træneren skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Deltagerne bør ankomme til golfbanen umiddelbart før aktivitetens påbegyndelse og køre hjem umiddelbart efter afsluttet aktivitet. For turneringer betyder det bl.a. at velkomst, præmieoverrækkelse og andre sociale samlinger ikke bør finde sted.

 2. Indtjekning, betaling, fælles informationer og resultatformidling bør foregå online.

 3. Registrering af scores bør foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og turneringsledelsen.

 4. Turneringsledelsen skal i turneringsbetingelserne definere hvorledes resultater kan indberettes så fysiske scorekort undgås. Det kunne fx være:

  1. Bruge GolfBox’ Spiller-scoreindtastning

  2. SMS’e sit resultat til turneringsledelsen

  3. Tage billede af sit scorekort (som spiller selv har ført og markør mundtligt godkendt) og sende til turneringsledelsen

  4. Andre kreative løsninger

 5. Turneringer bør afvikles med løbende start så forsamling og ophold i klubben minimeres. Gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbudet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.

 6. Træningsfaciliteter anpasses i forbindelse med aktiviteten, så de generelle anbefalinger fortsat overholdes.

 

Andre praktiske anbefalinger

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. 

 2. Såfremt toiletfaciliteter holdes åbent, bør der sikres hyppig rengøring af toilet, vask, borde, dørhåndtag mv. 

 3. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet forhindres.

 4. Brug udelukkende elektronisk booking uden bekræftelse eller bekræft via. Golfbox app.

 5. Såfremt der udlejes buggies/trollies, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug. Buggies kan kun benyttes af én person eller af to personer, hvis de er fra samme husstand

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme

 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger

 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet

 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere

 5. Sørg for, at der ikke opstår kø/forsamlinger på golfbanen.

 6. Hvis du bliver lukket igennem af en anden bold - så hold god afstand til andre spillere

 7. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.

 8. Undgå at berøre flagstangen

 9. Tag eget affald med hjem, hvis skraldespande ikke er tilgængelige

 10. Spillerne skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger til dig, der træner udendørs

 11. For personer i særlige risikogrupper anbefaler Sundhedsstyrelsen, at du i særlig grad overholder de generelle hygiejneråd og råd om færden i samfundet. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper

 

* I GolfBox tidsbestilling kan oprettes en ressource pr. udslagssted og man bør navngive ressourcen med noget forståeligt som fx ”Måtte 1”. Angiv på ressourcen, at her kan kun 1 person bestille tid. Tidsintervallet kan angives som fx 30 minutter eller 60 minutter. Herefter kan spillere og trænere bestille tid på web, app og touchscreen præcis på samme måde som man normalt gør på en bane. For fyldestgørende vejledning til opsætning af ressourcer henvises til Golfbox eller til: https://golfbox.zendesk.com/hc/da/articles/200196027-Oprettelse-af-ressourcer-og-ressource-typer-til-tidsbestilling