Submitted by Anonymous (not verified) on
Tunneldal.jpg

Anbefalinger til golfklubber fra den 18. maj

Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Der kan dog være lokale forhold, som har betydning for anbefalingerne, hvorfor den enkelte golfklub bør overveje retningslinjerne for egen klub. Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse.

De nedenstående anbefalinger for enkelte områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes krav om maksimalt 10 personer forsamlet og anbefaling om én meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes.

Da den interne logistik, størrelsen af faciliteterne og antallet af medlemmer er meget forskellig fra klub til klub, er det vigtigt, at enhver klub laver en individuel vurdering i forhold til brug af faciliteterne.

Det forudsættes, at alle klubber og spillere overholder Sundhedsstyrelsens og myndighedernes retningslinjer og generelle anbefalinger.

 

Anbefalinger til spil på banen

1. Hold minimum 1 meters afstand til andre golfspillere

2. Flag og hulkop kan genetableres som ved normalt spil. Sørg for jævnlig afvaskning/afspritning af flagstang og evt. hulkop. Man kan dog også fortsat spille med foring i hullerne - også i handicaptællende runder. (Læs mere her)

3. Banemateriel kan benyttes (f.eks. river, boldvaskere, vandhaner, affaldsspande med låg). Sørg for jævnlig afvaskning/afspritning

4. Banetoiletter kan benyttes, sørg for rengøring i henhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger

 

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter (DGU & PGA)

1. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere

2. Forsamlingsforbudet bør indtænkes i forhold til træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maximum på 10 personer for et givet område. Her bør golfklubben ligeledes overveje lokale forhold som f.eks. 1. tee, klubhus, puttinggreen, bagrum, parkeringsplads eller andre faciliteter, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området

3. Der kan trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

4. Trænes der i flere grupper á op til 10 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.

5. En stor driving range eller putting green kan evt. inddeles i flere områder, hvor der maksimalt kan være 10 personer i hvert område. Der skal være minimum to meter mellem hvert område. Sørg for tydelig skiltning.

6. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.

7. Sørg for jævnlig afvask/afspritning af fælles berøringssteder (flag på putting green, boldmaskine mv)

8. Der bør være en frivillig/træner til stede når børn/unge træner sammen i grupper

 

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber

2. Træneren bør til enhver tid sikre minimum én meters afstand til elever

3. Der kan trænes i grupper af maksimalt 10 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.

4. Trænes der i flere grupper á op til 10 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.

5. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

6. Træneren skal overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

1. Indtjekning, betaling, fælles informationer og præmieoverrækkelse bør kun foregå, såfremt forsamlingsforbuddet på 10 personer samt Sundhedsstyrelsens anbefalinger kan overholdes

2. Registrering af scores kan eventuelt foregå online, så fysiske scorekort ikke cirkulerer mellem spiller, markør og turneringsledelsen. I det tilfælde bør turneringsledelsen definere metoden til indberetning i turneringsbetingelserne.

3. Turneringer bør afvikles med løbende start, så forsamling og ophold i klubben minimeres. Vær opmærksom på, at gunstart kan øge risikoen for brud på forsamlingsforbudet, både i forbindelse med ankomst, opvarmning og afslutning af en turnering.

4. Klubben bør udarbejde en evakueringsplan, som bedst muligt tager højde for corona situationen i tilfælde af tordenafbrydelse mv.

 

Anbefalinger vedr. åbning af klubhuset

1. Klubhuset kan åbnes for administrativt arbejde, herunder bestyrelses- og udvalgsmøder.

2. Vedr. mødeaktiviteter så bør lokalet være tilstrækkelig stort til, at alle deltagere kan sidde med minimum én meters afstand. Husk at vaske hænder eller brug håndsprit, inden du går ind i mødelokalet. Vær opmærksom på at vejen til og ind i et større lokale også udgør en risiko for smittespredning. Undgå at give hånd eller have fysisk kontakt, når I mødes

3. Omklædningsrum, badefaciliteter og forsamlingslokaler (udover i restaurant/cafe hvor gældende regler skal overholdes) må fortsat ikke være tilgængelige

4. Der kan åbnes for toiletter i klubhuset.

5. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler

6. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

 

Anbefalinger vedr. åbning af restaurant/café

1. Følg Erhvervsministeriets retningslinjer for ansvarlig indretning af restauranter, caféer mv. Se mere her.

2. Vær særligt opmærksom på, at der maksimalt må være 1 person pr. 2 m2 gulvareal i lokaler, hvor man sidder ned.

3. Vær særligt opmærksom på, at restauranter og cafeer mv. skal respektere forsamlingsforbuddet og kan således ikke servere for et selskab, der er større end 10 personer. Et selskab bør kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og normalt ses på tilsvarende vis. Restauranter og cafeer kan godt have flere selskaber samtidigt, hvis der holdes en afstand mellem selskaberne på 1 m.

4. Vær særligt opmærksom på, at udendørsservering indrettes, så det er muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem forskellige selskaber.

 

Andre praktiske anbefalinger

1. Såfremt toiletfaciliteter holdes åbne, bør der sikres hyppig rengøring af toilet, vask, borde, dørhåndtag mv.

2. Brug evt. elektronisk booking uden bekræftelse eller bekræft via. Golfbox app.

3. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug

4. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme

2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger

3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere

4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden

5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne

6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer

7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger.

 

Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko