Submitted by Anonymous (not verified) on
IMG_1867_EDIT.jpg

Anbefalinger til golfklubberne per 1. august 2021

Mandag, 2. august 2021

Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse. Se de samlede vejledende retningslinjer her:

Kulturministeriets retningslinjer for indendørs idræt 

Kulturministeriets retningslinjer for udendørs idræt

Kulturministeriets corona-side

Aftaletekst om udfasningen

 

De nationale tiltag lempes løbende med nedenstående med betydning for blandt andet golfsporten:

 

  • Fra den 1. september 2021 ophæves alle restriktionerne omkring åbningstider for restauranter og caféer mv.

  • Fra den 1. september 2021 vil der ikke længere gælde krav om coronapas for indendørsservering på restauranter og cafeer mv

 

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

1. Indendørs træningsfaciliteter kan benyttes af alle, dog med et forsamlingsloft på 500 personer. Dog kræves der fortsat stikprøvekontrol for coronapas i forbindels med udøvelse af fitness, også i foreninger.

2. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.

 

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber. 

2. Trænere og andre med tæt kontakt med golfspillere bør lade sig teste ofte.

3. Træneren bør til enhver tid sikre 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

4. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger vedr. klubhuset

Som reglerne er nu kan forenings-/medlemslokaler og proshopper/butikker holde åbent for både medlemmer og offentligheden med blandt andet de krav, som er beskrevet herunder.

1. Der må maksimalt tillades adgang for 1 person per 2 m2 gulvareal, dog med et forsamlingsloft på 500 personer.

2. Der åbnes for generalforsamlinger (møder med faglige formål) for op til 1.000 siddende gæster i sektioner á 500. Her er der krav om coronapas, 2 m² pr. siddende gæst, 1 meter mellem stole, brug af værnemidler mm.

3. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.

4. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger vedr. restaurant/café

1. Restauranter og caféer mv. må holde åbent og servere alkohol til kl. 02. Dog kan restauranter/selskabslokaler holde åbent efter kl. 02 for private arrangementer, dog inden for rammerne af forsamlingsforbuddet og med en række restriktioner. 

2. Indendørsservering med krav om coronapas (ekskl. børn under 15 år). 

3. Udendørsservering er tilladt uden coronapas og arealkrav. Afstand på min. 1 meter mellem gæster med mindre man er nær kontakt. Gæster kan benytte toiletfaciliteter mv. i serveringsstedets lokaler uden at det medfører krav om coronapas. 

4. Det gældende forsamlingsforbud skal overholdes i forbindelse med servering for selskaber og der kan derfor ikke serveres for et selskab, der er større end den fastsatte grænse herfor.

5. Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet serveringsstedet ved første naturlige kontakt mellem kunde og personale i umiddelbar forlængelse af ankomst. Der stilles derfor ikke krav om, at serveringsstedet skal have særlige vagter til at kontrollere coronapas ved indgangen til et lokale.

6. Fysiske og juridiske personer, der har rådighed over lokaler, der anvendes til serveringssted, skal opfylde følgende krav:

  • Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om kravet om coronapas samt bortvisning ved manglende dokumentation.

  • Der må alene tillades adgang for kunder, besøgende og lignende, der overholder kravet om coronapas jf. dog de oplistede undtagelser.

7. Der er ikke krav om coronapas for ansatte herunder serveringspersonale.

8. Der skal være vand og sæbe eller hånddesinfektion tilgængeligt for gæster og medarbejdere. Man bør sikre, at det for kunder er tydeligt, at der er vand og sæbe eller håndsprit, fx i form af tydelig skiltning.

Læs mere om retningslinjer for restauranter, caféer mv. her.:

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/omraader/cafe-restaurant-og-natteliv

 

Andre praktiske anbefalinger

1. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

2. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

3. Se DGU's anbefalinger til reducering af smitterisikoen som greenkeeper her

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

2. Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meters afstand til andre golfspillere.

3. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. 

4. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.

5. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko