Submitted by Anonymous (not verified) on
Par på rangen.jpg

Anbefalinger til golfklubberne per 22. marts 2021

19.03. 2021

 

Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Det er klubbens ansvar at sikre et set-up, der overholder myndighedernes retningslinjer og det er herefter spillernes ansvar at overholde disse. Se de samlede vejledende retningslinjer her:

https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/idraets-og-fritidsfaciliteter

https://coronasmitte.dk/overblik

https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona

De nationale tiltag lempes med nedenstående med betydning for blandt andet golfsporten gældende fra den 22. marts:

 • Forsamlingsloftet for udendørs idræt hæves fra 25 til 50 personer

 • Forsamlingsforbudet udendørs hæves fra 5 til 10 personer

Læs mere om de nye lempelser i pressemeddelelse her

 

De nedenstående anbefalinger for enkelte områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes krav om maksimalt 50 personer forsamlet og anbefaling om 2 meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes.

For golfsporten betyder hævningen af forsamlingsloftet, at det i højere grad bliver muligt at gennemføre fællestræninger og turneringsaktiviteter i golfklubberne. 

---

Anbefalinger til spil på banen

 1. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.

 2. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter på banen.

 

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

 1. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.

 2. Indendørs træningsfaciliteter skal holdes lukket. Der kan gives adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.

 3. Forsamlingsforbudet bør indtænkes i forhold til træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maximum på 50 personer for et givet område. Her bør golfklubben ligeledes overveje lokale forhold som f.eks. 1. tee, puttinggreen, bagrum, parkeringsplads eller andre faciliteter, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.

 4. En stor driving range eller putting green kan evt. inddeles i flere områder, hvor der maksimalt kan være 50 personer i hvert område. Der skal være minimum to meter mellem hvert område. Sørg for tydelig skiltning.

 5. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.

 6. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter (flag på putting green, boldmaskine mv).
   

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber. 

 2. Trænere og andre med tæt kontakt med golfspillere bør lade sig teste ofte.

 3. Træneren bør til enhver tid sikre minimum 2 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 4. Der kan trænes i grupper af maksimalt 50 personer inkl. træner. Deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten. Vi anbefaler dog, at større grupper opdeles i mindre hold af hensyn til smittespredning og -opsporing.

 5. Trænes der i flere grupper á op til 50 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.

 6. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

 1. Da golfbanen er et stort areal, kan der afvikles turneringer med mere end 50 deltagere, såfremt der på intet tidspunkt forsamles mere end 50 personer på et afgrænset geografisk område; f.eks. ved ankomst og afslutning omkring klubhuset og parkeringsplads. 

 2. Klubben bør udarbejde en evakueringsplan, som bedst muligt tager højde for corona situationen i tilfælde af tordenafbrydelse mv.

 

Anbefalinger vedr. klubhuset

 1. Klubhuset og indendørs træningsfaciliteter skal holdes lukket for offentligheden. Der kan gives adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Dog kan der være adgang til restauranten for take away. 

 2. Bagrum og toiletter kan benyttes. 

 3. Proshoppen kan åbnes med skærpede m2krav

 4. Sikre mindst 10 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 person. 

 5. Fra den 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind indendørs i offentligt tilgængelige faciliteter såsom klubhus, proshop og bagrum. Dette gælder ikke for arbejdspladser såsom sekretariat, kontorlokaler og greenkeeperfaciliteter. 

 6. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter

 7. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.

 8. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

 

Anbefalinger vedr. restaurant/café 

 1. Restauranten må kun holde åbent for take away.

 2. Gæster skal bære mundbind. Kravet om mundbind gælder tillige for ansatte, der har kontakt med gæster. Børn under 12 år er undtaget for brugen af mundbind. 

 3. Der indføres krav om at opsætte skilte, der angiver hvor mange personer, der må være i de pågældende lokaler jf. gældende kvadratmeterkrav.

 4. Der skal yderligere være skærpet fokus på at sikre, at gæsterne holder to meters afstand.

Læs mere her:

https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/natklubber-vaertshuse-restauranter-spillehaller


Andre udendørsområder og fortæring

I forhold til take away, så vær opmærksom på, at når man får udleveret take away mad, så skal man efterfølgende fjerne sig fra udleveringsstedet. Hvis maden udleveres i eller omkring klubhuset, så må maden ikke indtages der, herunder på terrassen mv. Der kan fint udleveres mad/goodiebags til indtagelse på golfrunden eller i forbindelse med træningsaktiviteter.

Der kan ikke nydes medbragt mad på klubhusets terrasse, hvis dette område normalt bruges til servering. Medbragt mad kan fx nydes på bænke ude på banen i forbindelse med golfrunden. Det kan overvejes at fjerne udendørsmøbler eller evt. at afspærre terrassen, så klubben ikke opfordrer spillere til at tage unødigt ophold ved klubhuset.

Hvis man har faciliteter ude på banen, hvor der sælges sandwich, pølser mv. så skal man umiddelbart efter udlevering fortsætte sin golfrunde, så take away ikke bærer præg af servering.
 


Andre praktiske anbefalinger

 1. Såfremt der udlejes buggies/trolleys, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 2. Såfremt der udlejes golfsæt eller benyttes låneudstyr til nye golfspillere, bør der sikres forsvarlig rengøring eller afspritning efter brug.

 3. Se DGU's anbefalinger til reducering af smitterisikoen som greenkeeper her

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.

 2. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.

 3. DGU anbefaler generelt at golfspillere udvælger faste spille- og træningsmakkere så regeringens anbefalinger om at se så få som muligt overholdes

 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. 

 5. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.

 6. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.

 7. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.

 8. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko