Submitted by Anonymous (not verified) on
førstetee.jpg

Anbefalinger til privat spil i to-bolde

31. marts 2020

 

Nedenstående beskriver Dansk Golf Unions anbefalinger. Der kan dog være lokale forhold, som har betydning for anbefalingerne, hvorfor den enkelte golfklub bør overveje retningslinjerne for egen åbning.

 

Anbefalinger til spil på banen

 1. Spil foregår enkeltvis eller i to-bolde. Afstand på mindst ti minutter mellem bolde.

 2. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med en fast spillemakker

 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil

 4. Hulkopperne hæves over jorden, så bolden ikke skal samles op af hullet

 5. Flaget forbliver i hullet, men må ikke berøres

 6. Banemateriel fjernes (f.eks. river, boldvaskere og trolleys)

 7. Vandhaner på banen lukkes

 8. Affaldsspande og lignende tildækkes

 9. Det er kun klubbens egne medlemmer, som bør have adgang til banen

 10.  Klubber opfordres til at iagttage spillernes adfærd på banen og om nødvendigt lukke banen, hvis anbefalinger til sikkert spil ikke bliver overholdt

 

Andre praktiske anbefalinger

 1. Klubhus og indendørs faciliteter holdes lukket. Højest én person i bag rum ad gangen.

 2. Alle træningsfaciliteter holdes lukket

 3. Alle toiletfaciliteter holdes lukket, og vaskepladser bør afspærres.

 4. Benyttelse af borde og bænke omkring klubhusområdet forhindres

 5. Brug udelukkende elektronisk booking uden bekræftelse

 

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme

 2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger

 3. Ankomst til golfbanen sker tidligst 10 minutter før starttid og spillerne kører hjem umiddelbart efter at runden er færdigspillet

 4. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere

 5. Sørg for, at der ikke opstår kø på golfbanen. Der bør ikke lukkes igennem. Falder en bold bagud, bør spillerne samle bolden op og følge op, så de er i tempo med de andre bolde

 6. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere og deres bolde/golfudstyr/scorekort. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.

 7. Undgå at berøre flagstangen

 8. Følg sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger ift. at minimere smittespredning