Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_KLUBDRIFT.png

Blæsten spillede med på Golfens Dag

Det var koldt og blæsende på alle landets golfbaner, da der var Golfens Dag søndag den 17. april og det har sikkert afholdt nogle fra at dukke op. Ikke desto mindre er der allerede tikket tilbagemeldinger ind fra en del klubber, der havde et stort fremmøde på dagen og havde held med at rekruttere mange medlemmer og prøvemedlemmer. Det gælder blandt andet Svendborg, Greve og Hedeland.

I DGU vil vi gerne samle de gode eksempler på, hvordan man kan gøre Golfens Dag en succes og vi opfordrer alle klubber til at byde ind. Vi vil efterfølgende samle de gode eksempler til inspiration for alle.

Brugen af sociale medier spillede en central rolle i markedsføringen af Golfens Dag. Det gælder især på Facebook og Instagram, hvor vi kunne se at mange klubber deltog aktivt. Se alle de mange gode opslag på Golfens Dags facebookside og Instagram, hvor vi har forsøgt at dele alle klubbernes opslag.

Se også TV2-indslaget her, der fortæller en lille succeshistorie fra Stensballegaard:

http://www.tv2oj.dk/artikel/301831:Horsens---Golfens-dag--skal-give-flere-medlemmer

Vi er nu i gang med at modtage evalueringssvar for dagen og kan i nær fremtid give en konkret tilbagemelding på, hvor stor deltagelsen var på dagen sammen med præcise tal for, hvor stor interessen og interaktionen har været på de sociale medier.

Det samme gælder medieomtale generelt, som alt i alt tegner godt. Dette vil vi ligeledes samle op på.

FOTO-COLLAGE

<