Submitted by Anonymous (not verified) on
svingdor.png

Coronavirus: Dansk Golf Union anbefaler, at klubber vurderer om adgang til klubhuse foregår ansvarligt

Opdatering 17. marts kl. 22:35: Efter statsministerens pressemøde er der kommet nye anbefalinger til golfklubberne - læs det her

----

Dansk Golf Union anbefaler fortsat, at klubbens aktiviteter i klubhuse indstilles indtil videre, herunder indendørs træningstilbud, møder m.v. DGU anbefaler endvidere, at øvrige aktiviteter i klubhuse begrænses mest muligt og at vi også her forsøger at begrænse risikoen for smittespredning ved at følge de anbefalinger, som myndighederne har udstukket.

Sundhedsmyndighederne anbefaler nu generelt danskerne til at tage mere ansvar i forbindelse med coronavirussen og ser flere danskere, der ikke holder behørigt afstand til hinanden. I golfklubber ser vi desværre også, at spillere fortsat samles i klubhuse og at de anbefalede indsatser ikke altid efterleves. Grundet situationens alvor anbefaler DGU derfor, at klubber/selskaber nøje vurderer om adgang til klubhuse foregår på ansvarlig vis og om myndighedernes anbefalinger overholdes. Dette skal ses i lyset af, at der i golfdanmark er rigtigt mange ældre mennesker, som er en særligt udsat målgruppe i forhold til smitte med coronavirus.

DGU er bekendt med, at der både kan være forpagtere af restaurant/café, proshop, simulator eller andre interessenter repræsenteret i klubhusene. Det er derfor vigtigt, at enhver golfklub tager en dialog med disse interessenter om situationens alvor og om behovet for fortsatte aktiviteter/adgang.

DGU følger naturligvis nøje med i udviklingen omkring udbredelsen af Corona-smitte (COVID-19) og myndighedernes krav og anbefalinger, der ændres løbende og med kort varsel. Det anbefales at holde sig orienteret på www.coronasmitte.dk.