Submitted by Anonymous (not verified) on

Dansk Golf er på vej

Dansk Golf udkommer i dagene 28. - 30. april og udsendes, ligesom forrige nummer, direkte til medlemmerne.

Bladet distribueres med Postdanmarks "Med Rundt" - et papiromslag med medlemmets navn og adresse.

Det vil være en stor hjælp for både os og medlemmerne, hvis klubberne vil være med til at bringe oplysningen videre til jeres medlemmer via jeres nyhedsbrev eller på klubbens egen hjemmeside, så de er opmærksomme på at bladet bliver sendt direkte og at de kigger efter det i omslaget.

Der er stadig en del forældede adresser, som betyder at klubbens medlemmer alligevel ikke modtager Dansk Golf. Mange medlemmer får ikke meddelt adresseflytning eller der er afvigelser imellem klubbens og Postdanmarks register. Det kan være meget små forskelle, som gør at adressen sorteres fra: f.eks. at der mangler at blive angivet opgang, "th." eller "tv.", aa skrevet som å, eller lignende.

Her er det ligeledes en hjælp til medlemmer at klubben minder dem om vigtigheden af dette.

Klubben kan linke til denne side, hvor vi har fortalt om distributionen og hvor magasinet allerede nu kan læses:

www.danskgolfunion.dk/danskgolf/laes-dansk-golf

Forside af Dansk Golf nr. 2