Submitted by Anonymous (not verified) on
Pigederputter.jpg

Dansk Golf Fond støtter flere og større aktiviteter de næste tre år

På Dansk Golf Unions repræsentantskabsmøde den 18. marts 2017 orienterede DGU om, at bestyrelsen for Dansk Golf Fond har, med godkendelse fra DGU's bestyrelse, søgt Civilstyrelsen om godkendelse til at opløse fonden over 3 år med ca. kr. 150.000 pr. år.

Civilstyrelsen har godkendt opløsningen, hvilket giver mulighed for at støtte flere og større aktiviteter.

 

 

Hvad kan klubberne få støtte til?

Fonden har mulighed for at støtte bredt, men bestyrelsen har i de kommende år besluttet at prioritere rekrutteringsprojekter af børn/unge og ældre til udbredelsen af golfsporten i Danmark og herudover kan fonden støtte aktiviteter for handicappede.

Dansk Golf Fond har besluttet ikke at yde tilskud til faciliteter herunder baner samt byggeri/renovering/etablering af bygninger, da det er tvivlsomt, om det ligger inden for fondens fundats.

Ansøgning med beskrivelse af aktiviteten samt budget kan sendes til Christina Dalsgaard på mail: cda@dgu.org


Læs mere om Dansk Golf Fond