Submitted by Anonymous (not verified) on

Dansk Golf husstandsomdeles igen

Dansk Golf Union har besluttet at udsende Dansk Golf direkte til den enkelte golfspiller frem for at sende ud til afhentning i klubberne.

Det er en beslutning, som DGU glæder sig over, da det er målet at magasinet også fremover både skal underholde, og være én af golfspillernes primære kilder til nyttig viden om klubberne, baner, spillere, udstyr, regler, miljø, rejsemål og meget mere fra golfsportens verden.

Valget sker på baggrund af Post Danmarks mulighed for at udsende magasinet til en langt lavere pris end det var tilfældet i 2012, da det på det tidspunkt blev besluttet at omlægge distributionen på grund af stærkt stigende portopriser.

 

Medlemsbasen

Det er derfor vigtigt, at klubberne sikrer, at medlemsregistret er opdateret med kun én person markeret som husstandsmodtager per familie, så vi undgår at dobbelt-udsende til medlemmerne.

Klubben bedes især være opmærksom på medlemmer oprettet efter 2012, og at klubbens passive medlemmer ikke står krydset af som husstandsmodtager.

Fremover vil alle klubber, som standard, få tilsendt 3 eksemplarer til eget brug. Ønskes et andet antal bedes dette meddelt på info@dgu.org.

Der trækkes data fra medlemsbasen til brug for udsendelse første gang midt februar 2015.

Dansk Golf vil udkomme 6 gange over året fordelt fra marts til november.

 

Kontakt:

Dansk Golf Union

Lone Fischer telefon 4326 2697 eller info@dgu.org

 

Har du brug for hjælp til husstands-funktionen i klubbens administrationssystem kontaktes:

 

  • Golfbox support på tlf. 2173 4000
  • Golfworks på tlf. 3811 8506