Submitted by Anonymous (not verified) on
Fotografering.png

Datatilsynets regler for brug af billeder på nettet er ændret

Det er blevet lettere at navigere i reglerne for brug af billeder på nettet. Fremover er samtykke ikke længere obligatorisk ved brug af portræt- og holdbilleder. 

Du skal altid have et gyldigt behandlingsgrundlag for at behandle persondata, og offentliggørelse af billeder er behandling af persondata. Men der kræves ikke længere automatisk samtykke for at offentliggøre portrætter og holdbilleder.

Fremover kan offentliggørelse af billeder som hovedregel baseres på den almindelige interesseafvejningsregel, som I som klub benytter ved meget anden behandling af persondata. 

Det gælder dog stadigvæk, at situationsbilleder ikke må udstille de pågældende personer, f.eks. på billeder fra klubfesten. Man skal også være forsigtig med at bringe billeder fra omklædningsrummet eller billeder af en skadet spiller. I disse situationer er samtykke ofte nødvendigt.  


Oplysningspligten 

Al behandling af persondata skal være oplyst i klubbens privatlivspolitik eller på anden måde. Det gælder også for behandling af billeder. Så husk at omtale dette, også til nye trænere, bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige.

Læs vejledning fra datatilsynet her