Submitted by Anonymous (not verified) on

Datoer til Danmarksturneringen 2016

Spilledatoerne for Danmarksturneringen 2016 er fastlagt og bliver som følger:

1. og 2. spillerunde:  23. - 24. april
3. og 4. spillerunde: 28. - 29. maj
5. og 6. spillerunde: 13. - 14. august
Opryknings- og finalespil: 3. og 4. september

Vigtigt: Vi minder om, at for klubber med hold i turneringen skal de fire weekender friholdes for andre arrangementer, indtil spilleplanen 2016 offentliggøres ultimo november.

Turneringsplan 2016 med øvrige DGU-turneringer offentliggøres medio september.