Submitted by Anonymous (not verified) on
Klubnyt-foto_KLUBDRIFT.png

Den gode begyndelse - bliv bedre til begynderarbejdet

For de fleste golfklubber er begynderarbejdet helt afgørende for klubbens økonomi, både på kort og langt sigt. Evnen til at fastholde nye medlemmer er helt afgørende for at sikre kontinuiteten i klubberne. Erfaringsmæssigt ved vi at ca. 11% af medlemmerne i en gennemsnitlig dansk golfklub melder sig ud hvert år Det betyder naturligvis at vi skal tage os rigtig godt af dem der udviser interesse for at spille golf i netop vores klub.

I det fleste danske klubber holder begynderarbejdet en rigtig høj standard, men hvis man ser på nedenstående graf, vil man se at der er store udsving i hvordan de nye medlemmer i danske golfklubber opfatter kvaliteten af begynderarbejdet i de enkelte danske golfklubber.

 

Men hvordan ser det ud i din golfklub? Hvad kan I lære af de dygtigste på området? Har I styr på træning, det sociale miljø, arrangementer, den røde tråd der gennemsyrer arbejdet med begynderne, mentorordning og opfølgning?

 

Vi vil i Dansk Golf Union meget gerne hjælpe klubberne med konkrete værktøjer til at forbedre kvaliteten af begynderarbejdet for at sikre flere positive ambassadører, og derigennem sikre en højere fastholdelse af medlemmerne.

 

Så hvis du kan sige nej til bare et af ovenstående spørgsmål, kan du enten få yderligere information, eller få arrangeret et klubbesøg i din klub ved at kontakte os.

 

Kontakt:

Michael Jürgensen

Udviklingskonsulent

mij@dgu.org

Mobil: 24412734