Submitted by Anonymous (not verified) on

Der er åben for tilmelding til regionalmøderne

Nedenfor finder golfklubben datoer og steder for afholdelse af regionalmøderne i oktober måned. Regionalmøderne er for golfklubbernes bestyrelsesmedlemmer og DGU's bestyrelse. På møderne behandles aktuelle emner, og golfklubbens bestyrelse opfordres til at sende formanden og næstformand eller substitutter for disse.

 • 20. oktober, Furesø Golfklub
 • 21. oktober, Næstved Golfklub
 • 26. oktober, Aalborg Golf Klub
 • 27. oktober, Varde Golfklub
 • 28. oktober, Sønderjyllands Golfklub

Regionalmøderne afholdes alle dage fra kl. 18.00-21.00. Der vil forud for hvert regionalmøde være mulighed for en runde golf med start mellem kl. 12.00 og 13.00. Kl. 18.00 er der fælles spisning.

Nedenfor finder golfklubben dagsordenen til regionalmøderne.

DAGSORDEN

 • Indkomne emner fra klubber
 • Opfølgning på repræsentantskabsmødet
  • Fusion DGU & DGU Erhverv A/S
  • Status på arbejdet i arbejdsgruppen vedr. rabataftaler
 • Nyt fra Dansk Golf Union
 • Nyeste resultater fra Golfspilleren i Centrum
 • Juniorstrategi
 • Nyt handicapsystem
 • Eventuelt

TILMELDING

Foregår via dette link. Husk at angive, om der ønskes at spille golf.

Vel mødt!