Submitted by Anonymous (not verified) on

Det gode begyndermiljø

Golfsæsonen er skudt i gang, og det er tid til at få et overblik over medlemmerne og deres behov. Mange af klubbens medlemmer er sikkert allerede i fuld gang med sæsonen og engageret i klubber i klubben, med turneringer, firbolde på kryds og tværs og måske nogle timer hos pro'en for lige at fintune svinget. Men så er der måske andre medlemmer, der står tilbage mere tvivlende over for egne evner og lyst til vores ellers så elskede sport. Måske de endda står tilbage med spørgsmålet, om det nu i virkeligheden også er en god ide at melde sig ind i klubben eller betale endnu et års kontingent?


Disse medlemmer - begynderne, dem der har et handicap over 36 som kan være helt nye i sporten, eller måske kun har været medlem en enkelt sæson - disse medlemmer kræver et særligt fokus fra klubbens side. Og de har nogle helt basale behov, der skal opfyldes for at blive trofaste og langvarige medlemmer. De har måske brug for en fastere tilknytning. Og den skal de have gennem ugentlige træninger og aktiviteter, der blander dem med klubbens øvrige medlemmer. Flere undersøgelser peger nemlig på, at særligt medlemmer med et handicap over 36 og et medlemskab, der er kortere end to år har risiko for at søge væk fra golfsporten. Derfor er det vigtigt, at klubben skaber et miljø, hvor der er basis for udvikling i sporten og for at få relationer til andre. Og en fast ugentlig træning er et super redskab i den sammenhæng.

Der skal være nogen i klubben, der sammen med klubbens PGA træner varetager opgaven med at sammensætte et træningsforløb frem mod et golfkørekort eller for at forbedre handicappet.


For at kunne imødekomme medlemmernes ønsker om, at skabe relationer med andre medlemmer og udvikle deres golfspil har DGU sammen med PGA skabt en begyndertræneruddannelse, som er et tilbud til frivillige som sammen med klubbens PGA træner skal afvikle træningen for begyndere i klubben. De, der varetager introduktionen til golfspillet og den første træning er vigtige personer i bestræbelserne på at holde det nye medlem i klubben.

I 2014 blev der uddannet 33 begyndertrænere og over 70 PGA-trænere landet over. Allerede i år er der uddannet over 100 begyndertrænere og 15 PGA-trænere.

 

Er din klub den næste der skal have uddannet begyndertrænere?

Du kan læse mere om kurset her:

http://danskgolfunion.dk/kurser/traeneruddannelser/begyndertraeneruddannelse

 

Klubbesøg

Hvis du vil have et servicetjek på din klubs begynderarbejde, så grib fat i DGU's sekretariat. Vi står klar til at viderebringe vores viden og erfaringer på området. Vi tilbyder således klubbesøg på området, hvor vi i løbet af tre timer kommer hele vejen rundt om arbejdet med den gode begyndelse i golfklubben. Ved sådan et besøg er det vigtigt, at alle relevante personer for netop dette arbejdet i klubben er til stede.


Christian Møller
Udviklingskonsulent
Mail: chm@dgu.org
Mobil: 2383 6811