Submitted by Anonymous (not verified) on

DGU talentcentre - tilmelding

Dansk Golf Union tilbyder igen i 2016 de danske juniorer at blive en del af vores talentudviklings arbejde, nu forankret i syv talentcentre rundt om i Danmark.

De syv talentcentre er en del af Dansk Golf Unions fremtidige talentudviklingsstrategi. DGU ønsker med talentcentrene at give danske juniorer muligheden for at arbejde struktureret og målrettet i en proces over året. Samtidig ønsker vi at skabe et tættere bånd mellem vores unge golftalenter og vores landstrænere og dermed vores landshold.

Klik her og se om du kan blive en del af oplevelsen

I HVERT CENTER PLANLÆGGER VI AT OPRETTE TO HOLD AF MAX TOLV JUNIORER PR. HOLD.

Det yngste hold vil bestå af:

  • piger født i årgang 2002-2005 med et maksimalt hcp. på 18,4.

  • drenge født i årgang 2000-2004 med et maksimalt hcp. på 18,4.

Det ældste hold vil bestå af:

  • piger født i årgang 1998-2001 med et maksimalt hcp. på 11,4.

  • drenge født i årgang 1998-1999 med et maksimalt hcp. på 11,4.

Hvert hold har tilknyttet en PGA-træner, en DGU instruktør og en centerleder. Juniorerne på det enkelte hold vil gennem året mødes og blive præsenteret for golfsportens forskellige emner. Målet er, at emnerne gennem struktureret arbejde bliver implementeret og videreudviklet i den enkelte spillers hverdag.

KAN MAN VÆRE EN DEL AF TALENTCENTRET I FLERE SÆSONER?

JA,  så længe junioren opfylder adgangskravene.

Det er Dansk Golf Union, PGA-træneren og den fysiske instruktør i det enkelte centers opgave at videreudvikle den enkelte spiller, hvad enten det er første gang vedkommende deltager i talentcentret, eller om det er sæson nr. to. Vores mål med den enkelte juniorer er at sætte mål, udøve, evaluere og sætte nye mål.

Dansk Golf Union håber derfor at deltagelse i talentcenter-regi er en flerårig affære!

Målsætningen med talentcentrene i Danmark er at skabe dygtige golfspillere, så den samlede talentmasse bliver bredere. De spillere, der fremtidigt udtages til Dansk Golf Unions A-landshold, vil derfor være bedre rustet i de grundlæggende træningsprincipper og metoder som forudsættes for at videreudvikle talentet.

Målet for den enkelte spiller er, at junioren skal identificere redskaber til at skabe en mere kvalitativ træning, samt skabe bevidsthed og forståelse for deres spil.